slika FGCPorodična grupna konferencija

Porodična grupna konferencija je međunarodno priznati inovativni model koji se u BiH primjenjuje u radu sa djecom i porodicama u specifičnim životnim ili/i kriznim situacijama. U primjenu ovog modela uključeni su i stručnjaci, ali najveći dio odgovornosti za promjene nosi sama porodica koja uz podršku svoje porodične i socijalne mreže na zajedničkoj konferenciji (sastanku), rješava problem kreirajući tzv. porodični plan.

Ovaj model porodicama pomaže da pokrenu vlastite resurse za rješavanje teškoća ili izazova. Porodična grupna konferencija ima jasno strukturisanu metodologiju rada, a model je primjenjiv u sferi socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kao i  pravosuđa (maloljetnička pravda).

INF ovaj model razvija u BiH od 2011. godine u saradnji sa organizacijama civilnog društva i njihovim  partnerima, centrima za socijalni rad u lokalnim zajednicama.

Podržani projekti

Novi model rada sa društveno osjetljivim porodicama

Projekat: Porodične grupne konferencije Gradiška - Udruženje Most, Gradiška
Naziv organizacije: Most
Sjedište organizacije: Spomen park slobode bb, Gradiška
Trajanje projekta: 2017-2018
Iznos odobrenog budžeta: 8.948 EUR
Opšti cilj projekta: Razvijanje i uspostavljanje inovativnog modela porodičnih grupnih konferencija u opštini Gradiška, kroz pružanje kontinuirane i visoko kvalitetne podrške djeci i porodicama u krizi.
Projekat: Porodična grupna konferencija - Udruženje Žene sa Une, Bihać
Naziv organizacije: Žene sa Une
Sjedište organizacije: Krupska 26, Bihać
Trajanje projekta: 2016-2018
Iznos odobrenog budžeta: 17.639 EUR
Opšti cilj projekta: Opšti cilj ovog projekta je doprinijeti i poboljšati kvalitet sistemske podrške i usluga podrške porodicama u krizi.
Projekat: Porodična grupna konferencija - Udruženje Prijateljice obrazovanja Amica Educa, Tuzla
Naziv organizacije: Prijateljice obrazovanja Amica Educa
Sjedište organizacije: Klosterska 13, Tuzla
Trajanje projekta: 2016-2018
Iznos odobrenog budžeta: 18.052 EUR
Opšti cilj projekta: Unaprijeđenje sistema podrške i usluga za porodice sa djecom u riziku, kroz osnaživanje porodica putem facilitacija porodičnih grupnih konferencija da rade kao donositelji odluka u procesu rješavanja problema.
Projekat: Porodične grupne konferencije - Udruženje Porodični krug, Bijeljina
Naziv organizacije: Porodični krug
Sjedište organizacije: Profesora Bakajlića 5/11, Bijeljina
Trajanje projekta: 2014-2017
Iznos odobrenog budžeta: 27.055 EUR
Opšti cilj projekta: Poboljšanje sistema podrške i kvaliteta usluga za porodice u krizi, korištenjem novog modela porodičnih grupnih konferencija. Na način da ojačava kapacitete ranjive djece i mladih ljudi, kao i drugih članova porodice na području Bijeljine, sa ciljem da se uspostavi kontrola i vrati dostojanstvo u život.
Projekat: Porodična grupna konferencija - Udruženje Naša djeca, Zenica
Naziv organizacije: Naša djeca
Sjedište organizacije: Londža 126, Zenica
Trajanje projekta: 2014-2017
Iznos odobrenog budžeta: 25.113 EUR
Opšti cilj projekta: Unaprijediti sistem podrške i kvalitet usluga za porodicu u krizi, primjenom novog modela grupne porodične konferencije, na način da se jačaju kapaciteti vulnerabilne djece i mladih, kao i drugih članova njihovih porodica na području grada Zenica , kako bi se osnažili s ciljem uspostavljanja kontrole i povratka dostojanstva u svoj život.
Projekat: Osnivanje novog modela za rad sa socijalno ugroženim porodicama u gradu Mostar - Udruženje Altruist, Mostar
Naziv organizacije: Altruist
Sjedište organizacije: Vokića i Lorkovića 89, Mostar
Trajanje projekta: 2014-2016
Iznos odobrenog budžeta: 28.000 EUR
Opšti cilj projekta: Unaprijediti sistem podrške i kvalitet usluga za porodicu u krizi, primjenom novog modela grupne porodične konferencije, na način da se jačaju kapaciteti vulnerabilne djece i mladih, kao i drugih članova njihovih porodica na području grada Mostara, kako bi se osnažili s ciljem uspostavljanja kontrole i povratka dostojanstva u svoj život.
Projekat: Porodica u Akciji - Udruženje Porodična Mreža, Banja Luka
Naziv organizacije: Porodična Mreža
Sjedište organizacije: Josifa Pančića br. 4, Banja Luka
Trajanje projekta: 2012-2015
Iznos odobrenog budžeta: 58.900 EUR
Opšti cilj projekta:

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd