11953513_739366786169174_71042569889010641_oPrevencija međuvršnjačkog nasilja u školama

Program ima za cilj da smanji stopu nasilja među djecom školskog uzrasta, na način da podiže svijest i osjetljivost na problem, smanjuje nivo tolerancije na nasilje i inicira saradnju između učenika, nastavnika, stručnih saradnika i roditelja.

Preventivne mjere zasnovane su na elementima prepoznavanja problema te promjeni stavova i ponašanja primjenom različitih pristupa i metoda rada. Program, takođe, teži uspostavljanju mreže podrške kako bi se stvorilo sigurnije i podsticajnije školsko okruženje.

Unapređujući znanja nastavnika i stručnih saradnika u školama dodatno ih osnažujemo da adekvatno i blagovremeno odgovore na pojavu nasilja u školama. Projektne aktivnosti se odnose i na rad s djecom i roditeljima, te pružanje podrške djeci koja su žrtve ili počinioci vršnjačkog nasilja.

Ovaj program u široj zajednici ima za cilj da se razviju politike prevencije i zaštite djece od vršnjačkog nasilja, kroz saradnju sa nevladinim sektorom. Primjena tih politika i njihovo provođenje obezbjeđuje se kroz jačanje kompetencija osoblja škole u cilju postizanja održivosti na polju prevencije vršnjačkog nasilja u školskom okruženju.

Podržani projekti

Projekat: Stop međuvršnjačkom nasilju u školama - Leptir, Bugojno
Naziv organizacije: Leptir
Sjedište organizacije: Ciglane I bb
Trajanje projekta: 2013 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 54.761,77 EUR
Kratak opis projekta: Uspostavljanje saradnje i partnerstva sa edukatorima i administrativnim osobljem 12 osnovnih škola i Ministarstvom obrazovanja, nauke i kulture CBC. Edukacija nastavnog osoblja i edukacija roditelja 12 osnovnih škola iz Bugojna, Viteza i Travnika. Edukacija i informisanje učenika o problemu međuvršnjačkog nasilja i njegovih raznih oblika, kao i poboljšanje socijalnih i komunikacijskih vještina u nenasilnom rješavanju konflikta.
Projekat: Pomozimo djeci da žive bez nasilja - Lara, Bijeljina
Naziv organizacije: Lara
Sjedište organizacije: Beogradska 38, Bijeljina
Trajanje projekta: 2013 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 49,404 EUR
Kratak opis projekta: Profesionalci i nastavno osoblje završilo trening nenasilne komunikacije. Studentima pruženo novo znanje i vještine nenasilne komunikacije, rješavanja konflikta i razvoj kreativnog mišljenja. Roditelji su upoznati sa vršnjačkim nasiljem i najboljim načinom za komunikaciju sa svojom djecom na tu temu. Djeca su upoznata sa radom tri relevantne institucije (Centar za socijalni rad, Policija, ombdusman za dječija prava).
Projekat: Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u osnovnim školama - Genesis Project, Banja Luka
Naziv organizacije: Genesis Project
Sjedište organizacije: Kalemegdanska 20, Banja Luka
Trajanje projekta: 2013 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 60,382 EUR
Kratak opis projekta: Povećani kapaciteti škole za prepoznavanje i reagovanje na nasilje: povećanje znanja djece, nastavnika i roditelja; identifikovanje uloga i odgovornosti na nivou ciljanih škola. Uspostavljanje mehanizma za posmatranje nasilja na školskom nivou.
Projekat: Kognitivno bihevioralni program tretmana za nasilno ponašanje kod školske djece - Krila Nade, Sarajevo
Naziv organizacije: Krila Nade
Sjedište organizacije: Dr. Mustafe Denišlića 8, Sarajevo
Trajanje projekta: 2014 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 24,710 EUR
Kratak opis projekta: Psihološko pedagoška služba u školi i nastavnici su u mogućnosti da bolje upravljaju slučajeve nasilnog ponašanja. Djeca sa većom količinom nasilnog ponašanja dobijaju vještine za nenasilno rješavanje konflikta. Djeca žrtve nasilnog ponašanja dobijaju alternativne metode nošenja sa stresom.
Projekat: Program prevencije međuvršnjačkog nasilja u školama - Udruženje mladih psihologa, Mostar
Naziv organizacije: Udruženje mladih psihologa
Sjedište organizacije: Zalik 15C, Mostar
Trajanje projekta: 2014 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 39.922 EUR
Kratak opis projekta: Implementacija SEL programa za razvoj socijalnih i emocionalnih kompetencija učenika u školama u ruralnim regijama Mostara. Procjena razvoja primijećenih socijalnih i emocionalnih poteškoća učenika u školama „Ilići“ i „Gnojnica“.
Projekat: Moć argumenta umjesto argumenta moć - Centar za kulturu dijaloga, Sarajevo
Naziv organizacije: Centar za kulturu dijaloga
Sjedište organizacije: Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 50.844,26 EUR
Kratak opis projekta: Cilj prve faze projekta je osnaživanje mladih ljudi širom BiH da postanu aktivni učesnici borbe protiv nasilja kroz razne aktivnosti neformalnih edukacija.
Projekat: Kreativnost protiv vršnjačkog nasilja - Klub Ideja, Pale
Naziv organizacije: Klub ideja
Sjedište organizacije: Milan Simovic 23, Pale
Trajanje projekta: 2013 – 2014
Iznos odobrenog budžeta: 7,643 EUR
Kratak opis projekta: Da doprinese stvaranju svestranih, kreativnih i samouverenih ličnosti dece osnovnih škola kroz kreativni rad u zajednici kao prevenciju vršnjačkog i drugog nasilja.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd