o-DOMESTIC-VIOLENCE-facebookPrevencija rodno-zasnovanog nasilja

Ovaj potprogram ima dva segmenta rada. Jedan programski segment se provodi u školama kao dio programa prevencije i ima za cilj da podigne svijest učenika o pitanju rodne jednakosti i ravnopravnosti kroz edukaciju učenika i nastavnika, te promovisanje i njegovanje odnosa rodne jednakosti i uvažavanja.

Program podrške za učenike srednjih škola koji imaju negativna iskustva u intimnim partnerskim vezama takođe je pokrenut u sklopu ove inicijative. Intervencije se odnose i na edukaciju vršnjačkih savjetnika, mapiranje servisa podrške i pružanje stručne, savjetodavne podrške srednjoškolcima kako bi ostvarivali kvalitetne i sigurne partnerske veze. Osnova za takvu intervenciju je kreirana nakon nalaza istraživanja koje je pokazalo da je gotovo 70% mladih do 18 godina iskusilo rodno zasnovano nasilje u intimnim partnerskim vezama.

Drugi segment rada se provodi kroz inicijative mladih u ruralnim dijelovima BiH, koji su nakon edukacije osposobljeni i podržani da kreiraju i implementiraju aktivnosti usmjerene ka podizanju svijesti o prisutnosti rodno zasnovanog nasilja u svojim zajednicama.

Podržani projekti

Projekat: Kreativni Centar, mjesto za prevenciju rodno zasnovanog nasilja - Alternativa, Kakanj
Naziv organizacije:
Alternativa
Sjedište organizacije:
Šehidska 5, Kakanj
Trajanje projekta:
2015 – 2018
Iznos odobrenog projekta: 39.551 EUR
Opšti cilj projekta:
 Deca i mladi edukovani o rodno zasnovanom nasilju i rodnim stereotipima, toleranciji i jednakosti. Izgradnja kapaciteta učenika srednjih škola za asertivne i bolje komunikacije i vještine vezane za odnose.
Project: Breaking the silence on gender based violence - Amica Educa, Tuzla
Name of organization
Amica Educa
Address:
Klosterska 13, Tuzla
Project duration:
2014 – 2018
Budget amount approved: 15.805 EUR
Project overall objective:
 Spriječavanje rodno zasnovanog nasilja kroz informisanje, obrazovanje i komunikaciju o društvenim vrijednostima koje podržavaju jednaka prava i poštovanje za sve članove zajednice bez obzira na pol.
Projekat: Prevencija rodno zasnovanog nasilja kod mladih ljudi - Tuzlanska zajednica, Tuzla
Naziv organizacije: Fondacija Tuzlanska zajednica
Sjedište organizacije: Pozorišna 13, Tuzla
Trajanje projekta: 2013 – 2018
Iznos odobrenog projekta: 32.507 EUR
Opšti cilj projekta: Stvaranje socijalnog okruženja u kome je dostupna profesionalna podrška i pomoć mladima, žrtvama rodno zasnovanog nasilja u intimnim odnosima u Tuzlanskom kantonu.
Projekat: Nasilje više ne boravi ovde - Li-woman, Livno
Naziv organizacije:
Li-woman
Sjedište organizacije:
Gabrijela Jurkića bb, Livno
Trajanje projekta:
2012 – 2017
Iznos odobrenog projekta:
31.908 EUR
Opšti cilj projekta:
Smanjenje nivoa nasilja u ruralnim područjima, promovišući zajedničke akcije svih u ciljnom području. Podići svijest o prisustvu nasilnih modela ponašanja u ruralnim zajednicama s ciljem prevencije takvog ponašanja.
Projekat: Prevencija rodno zasnovanog nasilja protiv djevojaka - Udruženje žena Derventa, Derventa
Naziv orgnizacije: udruženje žena Derventa
Sjedište organizacije: Nikole Tesle bb, Derventa
Trajanje projekta: 2012 – 2017
Iznos odobrenog projekta: 25.379 EUR
Opšti cilj projekta:  Saradnja sa direktorom i nastavnikom osnovnih škola. Obrazovanje za nastavnike. Studenti su se školovali za vršnjačke edukatore. Studenti će biti senzibilisani na radionicama o rodnim stereotipima kao uzroku nasilja.
Projekat: PREVENT! (Participation, recognition, Education, Volunteering, Equality, Need, Trust) - Udruženje žene ženama, Sarajevo
Naziv organizacije: Udruženje žene ženama
Sjedište organizacije: Dolina 1, Sarajevo
Trajanje projekta: 2014 – 2017
Iznos odobrenog projekta: 41.976 EUR
Opšti cilj projekta:  Razvoj sistema preventivnog suzbijanja nasilja u odnosima mladih za srednjoškolce (drugi i treći razred).
Projekat: Preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama - Udružene Žene, Banja Luka
Naziv organizacije: Udružene Žene
Sjedište organizacije: Kalemegdanska 18, Banja Luka
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 33,154 EUR
Kratak opis projekta: Učenici uzrasta 10-13 godina učestvovali u 30 radionica u dva kruga, svaki učenik je proveo 4 školska časa učeći i razgovarajući o temama kao što su rod i pol, rodne i polne uloge, oblicima nasilja i nenasilnom obliku rješavanja konfliktnih situacija kroz interaktivni i grupni rad.
Projekat: Omladina protiv rodno zasnovanog nasilja - Centar za edukaciju mladih, Travnik
Naziv organizacije:
Centar za edukaciju mladih – CEM
Sjedište organizacije:
mali trg bb, Travnik
Trajanje projekta:
2014
Iznos odobrenog projekta: 12.784 EUR
Opšti cilj projekta:
Aktivni mladi ljudi u srednjoj Bosni su svjesni uzroka i posljedica rodno zasnovanog nasilja i shvataju kako shvataju kako mogu sistematski utjecati na njegovu prevenciju.
Projekat: Eliminacija stereotipa dječaka i djevojčice - Glas žena, Bihać
Naziv organizacije
Glas Žena
Sjedište organizacije:
Bihaćkih branilaca 15, Bihać
Trajanje projekta:
2012 – 2014
Iznos odobrenog projekta: 28.618 EUR
Opšti cilj projekta:
 Učenici su informisani i obrazovani u školama urbanih i ruralnih područja u Bihaću i Cazinu o rodno zasnovanom nasilju.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd