slika 17Romska djeca i obrazovanje

Program ima za cilj da pruži podršku romskoj djeci koja su u sistemu obrazovanja, kako bi što uspješnije savladala zahtjevne obrazovne sadržaje i završili osnovnoškolsko obrazovanje. Pristup obrazovanju  značajno poboljšava njihove šanse u životu, a ujedno direktno doprinosi smanjenju rizika od isključenosti i nasilja. Mnoga romska djeca ne pohađaju školu, a ako su uključena u školski sistem, izložena su velikom riziku od napuštanja školovanja prije nego što završe obrazovanje i steknu diplomu.

Jedan segment projektnih intervencija obuhvata i djecu predškolskog uzrasta kroz pohađanje radionica za pripremu za školu. Istovremeno, njihovi roditelji su uključeni u različite edukativne aktivnosti, sastanke, radionice i kućne posjete koje pomažu da se naglasi značajna uloga obrazovanja u životima djece.

Projektne aktivnosti uključuju volontere, te mlade nezaposlene nastavnike koji tako stiču prvu praksu i senzibilitet za rad sa marginalizovanim društvenim grupama. Projekti često uključuju i asistente/medijatore iz romske populacije, što olakšava socijalizaciju romske djece, njihovo bolje praćenje, komunikaciju sa predstavnicima škola, kao i kontakt sa njihovim porodicama, a ujedno jača kapacitete medijatora.

Podržani projekti

Projekat: Osnaživanje Romske djece u Kiseljaku - Zemlja djece, Tuzla
Naziv organizacije:
Zemlja djece
Sjedište organizacije: Klosterska 15, Tuzla
Trajanje projekta: 2014 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 24.924 EUR
Opšti cilj projekta:  Opšti cilj projekta je poboljšanje pristupa obrazovanju romske djece u naselju Kiseljak, kantonu Tuzla.
Projekat: Socijalna inkluzija Romske djece u regularni sistem obrazovanja - Euro Rom, Tuzla
Naziv organizacije:
Euro Rom
Sjedište organizacije:
Bosne Srebrene bb, Tuzla
Trajanje projekta:
2014 – 2017
Iznos odobrenog budžeta:
42.178 EUR
Opšti cilj projekta:
 Uz podršku asocijacije romske „Euro Rom“ i romskih roditelja, deca iz romskih zajednica Poljice opština Lukavac i opština Mosnik Tuzla u sistemu obrazovanja izjednačavaju do kraja osnovne škole i nastavljaju u srednju školu, kako bi ih lakše integrirali u društvo.
Projekat:Podrška obrazovanju Roma kao ključ socijalne inkluzije - OTAHARIN, Bijeljina
Naziv organizacije:
OTAHARIN
Sjedište organizacije:
Beogradska 38, Bijeljina
Trajanje projekta:
2014 – 2017
Iznos odobrenog budžeta:
27.024 EUR
Opšti cilj projekta:
 Unaprijediti integraciju romske manjine u bosanskohercegovačko društvo.
Project: Edukativne radionice za djecu i mlade - Romalen, Kakanj
Naziv organizacije:
Romalen
Sjedište organizacije: Alije Izetbegovića bb, Kakanj
Trajanje projekta: 2013 – 2016
Iznos odobrenog budžeta: 27.924 EUR
Opšti cilj projekta:  Opšti cilj projekta je poboljšanje kvaliteta obrazovanja romske dece u opštini Kakanj.
Projekat: Radionice za poboljšavanje obrazovanja kod Romske djece - Impact, Čapljina
Naziv organizacije:
Impact
Sjedište organizacije:
Ante Stačevića 3, Čapljina
Trajanje projekta:
2013 – 2015
Iznos odobrenog budžeta:
21.421 EUR
Opšti cilj projekta:
 Naš opšti cilj je da 25% romske dece u dvije opštine ima osnovno obrazovanje,  osnovne matematičke operacije, čitanje, pisanje i izražavanje.
Projekat: Inkluzija Romske djece u škole i vrtiće - Složna braća, Bijeljina
Naziv organizacije:
Složna braća
Sjedište organizacije: Baje Pivljanina br 42, Bijeljina
Trajanje projekta: 2013 – 2014
Iznos odobrenog budžeta: 14.350 EUR
Opšti cilj projekta:  Opšti cilj uključivanja romske i predškolske dece u obrazovni sistem i opšti cilj je smanjenje nasilja u romskim porodicama i povećanje broja dece u osnovnom i sekundarnom obrazovanju. Ovo je posebno za devojke upisane u školu.
Projekat: Center for mothers 2012-2013 - Romano ternipe, Gradiška
Naziv organizaicije:
Romano ternipe
Sjedište organizacije: Gavrila Principa 2, Gradiška
Trajanje projekta: 2012 – 2014
Iznos odobrenog budžeta: 14.871 EUR
Opšti cilj projekta: Približno 15 romskih djece učestvuje u aktivnostima i stekne osnovna znanja o jeziku, matematici. Redovno se povećava broj djece koja pohađaju osnovnu školu. Organizovanje neformalnih grupa Romkinja (majke).

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd