nultabihNulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim zajednicama u BiH

Program ima za cilj da po definisanom programskom modelu, doprinese smanjenju nasilja u životima djece i mladih u seoskim sredinama u BiH.

Inkluzivni, participativni pristup ciljnih grupa od djece, mladih, roditelja i starijih mještana, omogućava da se kroz uvodno istraživanje prikupe podaci, te otvori i sagleda problem pojavnih oblika nasilja, od porodičnog, rodno zasnovanog, te vršnjačkog  nasilja u odabranim ruralnim zajednicama.

Kroz zajedničke radionice i uz podršku moderatora definišu se uzroci problema, propituju se odnosi moći, stavovi i usvojene norme ponašanja, ali i pronalaze odgovori i nude adekvatne intervencije kroz edukacije, jačanje kapaciteta i izgradnju vještina, psihološku podršku, savjetovanje i pomoć kroz servise u zajednici. Mikrofinansiranjem u zajednici nastoji se ojačati rodna jednakost, a roditelji imaju mogućnost da pohađaju radionice za razvoj pozitivnih roditeljskih vještina. Na taj način zajednica definiše svoje opredjeljenje za nultu toleranciju na nasilje.

Podržani projekti

Projekat: Moja zajednica i ja za nenasilje - Omladinski centar, Gornji Vakuf
Naziv organizacije: Omladinski centar
Sjedište organizacije: Gradska bb, Gornji Vakuf
Trajanje projekta: 2012 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 59.208 EUR
Opšti cilj projekta: Uticati na promenu kulturnih i tradicionalnih relacionih odnosa prema nasilju, kako bi se postigla nulta tolerancija prema nasilju
Projekat: Niko neće ponižavati mene i moje prijatelje u školi - Li-Woman, Livno
Naziv organizacije: Li-Woman
Sjedište organizacije: Gabrijela Jurkića bb, Livno
Trajanje projekta: 2012 – 2017
Iznos odobrenog budžeta: 56.013 EUR
Opšti cilj projekta:  Povećati znanje i podići svijest roditelja i nastavnika o vrstama i modelima nasilnog ponašanja i njegovoj neprihvatljivosti u društvu. Povećati znanje i vještine nosilaca nastavnih aktivnosti aktivnosti na prevenciji nasilja u budućnosti. Obrazovati i pružati podršku i ojačati djecu kao žrtve nasilja. Osigurati sigurno i podsticajno okruženje u ciljnim školama.
Projekat: Rastimo uz osmijeh - Oaza, Trebinje
Naziv organizacije: Oaza
Sjedište organizacije: Kralja Petra I br. 40, Trebinje
Trajanje projekta: 2012 – 2013
Iznos odobrenog budžeta: 9.696 EUR
Opšti cilje projekta:  Deca će sticati nova znanja o integraciji, dovesti decu zajedno i spriječiti društveno neprihvatljivo ponašanje, prevazilaženje razlika, način komunikacije, kao i bolje uspostavljanje ljudskih odnosa.

Pozitivne priče

Novosti iz programa

dd