Dnevni centri Gnijezdo

Dnevni centri Gnijezdo

U odnosu na djecu u riziku, prva aktivnost IN fondacije u 2015. godini je bila usmjerena na otvaranje tri nova dnevna centra, u okviru treće generacije dnevnih centara Gnijezdo u BiH, a aplikacije Udruženja Most iz Gradiške, Udruženja građana Kriva Rijeka iz Olova i Udruženja Orhideja iz Stoca su pozitivno ocijenjene. Tokom juna 2015., ove tri organizacije su potpisale ugovore i počele sa prvom fazom projekta, renoviranjem i opremanjem prostora, dok će aktivnosti dnevnih centara početi nakon održanog treninga za osoblje, planiranog od 25. do 27. avgusta 2015. godine u Tesliću.

Predstavnici svih dnevnih centara druge generacije su saopštili da su mnogo bolje prihvaćeni i prepoznati u svojim loklanim zajednicama. Takođe su naveli da se saradnja sa lokalnim vlastima odvija mnogo lakše, u kojoj su sad percipirani kao partneri. Dnevni centri Gnijezdo druge generacije pružaju usluge za 183 djece u riziku i 223 njihovih roditelja. U svom radu imaju podršku 69 volontera i 22 stručna saradnika.

Istraživački tim se sastao u toku februara kako bi definisao dalje korake u okviru druge faze istraživanja “Snage i poteškoće djece iz Dnevnih centara Gnijezdo u Bosni i Hercegovini”. Do kraja mjeseca, Dnevni centri Gnijezdo druge generacije su već imali dostavljene, prema uzrastu prilagođene, setove upitnika za djecu u riziku, njihove vršnjake, osoblje centara, nastavnike i roditelje, koji su odmah zatim bili primijenjeni. Ova komparativna studija je u svojoj drugoj fazi obuhvatila 88 djece u riziku, odabranih na osnovu ranije utvrđenih kriterija, te 69 djece iz referentne grupe, koju čine njihovi vršnjaci iz istih razreda. Izvještaj o istraživanju je objavljen tokom juna 2015. godine.

10801588_738741896231663_8367195755710977285_n 11951124_738741672898352_7164553166701645386_n 11986531_738741746231678_4194055238227930422_n 11990641_738741869564999_1384134822696540872_n

dd