Razvoj pozitivnih roditeljskih vjestina

Druga godišnja konferencija – Rastimo zajedno

Na kraju drugog kruga projekta „Podrška roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina“ In fondacija je organizovala Drugu godišnju konferenciju BiH mreže „Rastimo zajedno“.

Na konferenciji u Laktašima održanoj 06.-08. juna 2013. okupila su se 24 edukovana voditelja radionica. Tom prilikom su razmijenili iskustva u radu s roditeljima, kao i iskustva u vođenju radionica sa grupama vaspitača u svojim vrtićima koje predstavljaju novinu u drugom krugu projekta.

U cilju dodatnog osnaživanja obučenih timova trenerice su za učesnike pripremile sesiju „Vještine i vrijednosti u radu s roditeljima/voditeljima“.

In fondacija je na konferenciji najavila treći krug projekta u kojem će organizovati obuku za novu grupu profesionalaca iz vrtića u BiH i dodatnu obuku za grupu sertifikovanih voditelja koji bi trebali biti angažovani kao regionalni supervizori u mreži Rastimo zajedno. Ova odabrana grupa iskusnih voditelja će od jeseni imati ulogu regionalnih voditelja i  biće edukovana da pruža stručnu podršku timovima na terenu, kao i da se brinu o očuvanju kvalitete programa u radu sa grupama roditelja.

dd