Prevencija rodno-zasnovanog nasilja

Drugi sastanak projektnog tima – MATRA projekat „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje“

Dana 05.04.2017. održan je drugi sastanak projektnog tima iz BiH i Holandije, u okviru MATRA projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje“ koji je finansijski podržala Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.slika 2

Na sastanku je bilo riječi o toku provedbe projekta, dosadašnjim realizovanim aktivnostima, te o događajima koji slijede u narednim mjesecima.

Naglašena je iznimna važnost ovog projekta kojim će se ojačati institucionalni mehanizmi koordinacije i integrisanog multisektorskog pristupa u slučajevima nasilja u porodicama u targetiranim opštinama. Posebna pažnja u projektu posvetiće se podizanju svijesti građana i građanki u osam ruralnih/seoskih zajednica o prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Projektne aktivnosti implementiraju se na području opština Gornji Vakuf-Uskoplje, Livno, Bosansko Grahovo, Derventa i Bosanski Brod.

dd