Novosti

Edukacija o prevenciji seksualnog zlostavljanja djece

U organizaciji IN fondacije, fondacije za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH uz finansijsku podršku Kinderpostzegels, Netherlands u sklopu razvoja kapaciteta osoblja centara za djecu pod rizikom organizovana je trodnevna edukacija na temu „Seksualno zlostavljanje djece – prepoznavanje, intervju i kriteriji za potvrđivanje“ od 29.02.2012. do 02.03.2012. u Tesliću.

Edukaciju su vodile prof.dr.sci. Gordana Buljan Flander, psiholog i psihoterapeut, direktorica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba i Dragana Matešković, dipl. psiholog.

Šest centara za djecu koja dolaze iz višeproblemskih porodica djeluju već četvrtu godinu i pružaju fokusiranu podršku djeci pod rizikom u BiH. Kroz posjete i u razgovoru sa osobljem centara primijetili smo da postoji potreba za dodatnom edukacijom koja bi omogućila osoblju da prepozna, adekvatno odgovori i pomogne djeci u slučaju sumnje na seksualno zlostavljanje.

Polaznici edukacije pored voditelja centara za djecu iz višeproblemskih porodica, bili su i njihovi saradnici: psiholozi, socijalni radnici, pedagozi i ostali stručnjaci pomagačke struke iz čitave BiH, zaposleni u školama, centrima za socijalni rad. Pored ove grupe polaznika na edukaciji je prisustvovalo i nekoliko gostiju iz nadležnih ministarstava, fakulteta socijalnog rada, Ombudsmena za djecu RS, te prosvjetno-pedagoških institucija.

Rad tokom trodnevne edukacije sastojao se od predavanja, diskusija, razmjena iskustava, kao radioničkog dijela kroz koji su polaznici mogli isprobati i usvojiti prethodno izložena teoretska znanja.

Tokom predavanja voditeljice su predstavile posljednje naučno-stručne spoznaje vezane uz seksualno zlostavljanje djece, a poseban naglasak bio je na prenošenju informacija o vođenju intervjua sa seksualno zlostavljanim djetetom.

Cilj edukacije je isto tako bio da se učesnici upoznaju sa zadaćama koje se postavljaju pred odraslog kad mu se dijete povjeri o zlostavljanju, da se stekne uvid u osnovna znanja i vještine za razgovor sa zlostavljanim djetetom, da se osvijeste lične snage, ali i poteškoće za vođenje razgovora s djetetom, te da se upoznaju sa stručnom i ličnom odgovornošću odrasle osobe u takvom razgovoru.

Svi polaznici ove edukacije su bili izuzetno zadovoljni predavanjem, stečenim znanjima i iskustvima koje su voditeljice iznosile iz svoje svakodnevne prakse. Mnogi od njih su istakli da im je edukacija pomogla u osnaživanju i podršci za njihov daljnji rad sa djecom.

Predstavnici INF su dogovorili daljnju saradnju sa predavačima koja će se prvenstveno odnositi na pripremu i sprovođenje istraživanja koje bi trebalo dati uvid u prevalenciju seksualnog zlostavljanja djece u BiH. Istraživanje se naslanja na kampanju o prevenciji seksualnog zlostavljanja djece pod nazivom “1 od 5” koju provodi Vijeće Evrope.

dd