Novosti Porodična grupna konferencija

Stručni skup i godišnji sastanak Evropske mreže Porodične grupne konferencije

In fondacija, fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH, organizovala je javno-stručni skup pod nazivom  „Porodična grupna konferencija – savremeni model podrške porodici u riziku” u Sarajevu, 05.10.2016. godine. Skupu je prisustvovalo više od 40 predstavnika resornih ministarstava, lokalne vlasti, centara za socijalni rad, akademske zajednice sa odsjeka za socijalni rad, te predstavnika nevladinog sektora iz BiH.

Skup je imao za cilj da promoviše model „Porodične grupne konferencije“ (PGK), da predstavi dosadašnje rezultate u primjeni modela u BiH, te da dobije prijedloge za integrisanje ovog modela u sistem dječije i socijalne zaštite u BiH.

Ovaj skup  otvorila je zamjenica ambasadora Kraljevine Holandije u BiH gđa. Loes Lammerts, a skupu su prisustvovali i međunarodni stručnjaci iz Holandije koji već dugi niz godina primjenjuju ovaj model u radu sa djecom i porodicama u riziku u zemljama EU. Prisutni su imali priliku da čuju izlaganja gospodina Roba van Pagee iz organizacije “Eigen Kracht Centrale”, Holandija, o međunarodnim iskustvima u primjeni modela, zatim prof.dr. Gerta Schout, iz Holandije, eksperta iz oblasti socijalne rezilijentnosti i javnog mentalnog zdravlja, Mariane van Teeffelen iz Fondacije “Kinderpostzegels”, Holandija, kao i  Aleksandra Božića, predstavnika In fondacije.

Nakon stručnog skupa, započelo je i održavanje trodnevnog godišnjeg susreta Evropske mreže Porodične grupne konferencije od 05.-07.10.2016, na kojem je prisustvovalo 50 predstavnika (direktora, menadžera socijalnih službi i socijalnih radnika) iz 12 zemalja EU koji provode ovaj model u sistemu dječije zaštite. Zemlja domaćin sastanka Evropske mreže za 2016. bila je BiH, a sastanak je organizovala In fondacija.

Porodična grupna konferencija je međunarodni model podrške djeci i porodicama koje se suočavaju sa životnim krizama i problemima. Porodica kroz model porodičnog okupljanja, podrške i pomoći svoje socijalne mreže aktivira vlastite snage za rješavanje i prevazilaženje životnih izazova i problema sa kojima se susreće. Porodična grupna konferencija je inovativna praksa koja je postala dostupna korisnicima u BiH na području Sarajeva, Banja Luke, Mostara, Zenice, Bijeljine, Tuzle, Bihaća i Gradiške, a sprovodi se kroz projektno partnerstvo organizacija civilnog društva i centara za socijalni rad, uz finansijsku i stručnu podršku In fondacije. Ova ekonomična usluga koja ima široke mogućnosti primjene, dobro je prihvaćena od strane korisnika i stručnjaka, te obezbjeđuje visok procenat pozitivnih ishoda za ranjive grupe (djecu i njihove porodice). Ovaj model rada nadoknađuje dijelom i nedostatak alternativnih usluga za podršku porodici u sistemu dječije/socijalne zaštite u BiH.

  • 14484784_968185346620649_2434221733381792522_n
  • 14502759_968185603287290_322904067479782768_n
  • 14520390_968184773287373_7468847688842477891_n
  • 14610996_968185196620664_8230067628091799134_n
  • 14606356_968185643287286_8856328280555842873_n
  • 14520556_968185536620630_6655739873101573558_n
  • 14608818_968185053287345_784767819512303810_o
dd