Novosti

Informacija o projektu „Unapređenje priprema djece za školu u Kantonu 10”

In fondacija-fondacija za socijalno uključivanje djece i mladih u BiH realizuje projekat pod nazivom „Unapređenje priprema djece za školu u Kantonu 10”. Projekat se implementira kao podrška već pokrenutom projektu Ministarstva prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije pod sloganom “Povećajmo mogućnosti djeci u BiH za rano učenje”, a koji podržava UNICEF u okviru zajedničkog projekta UN agencija “Primjena koncepta ljudske sigurnosti u stabiliziranju zajednica u Kantonu 10”, kao i iz sredstava Fondacije “Dubai Cares”.

Cilj projekta je da se jačanjem stručnih pedagoških i metodičkih kompetencija odgajateljica na području Kantona 10 poboljšaju razvojne sposobnosti djece predškolskog uzrasta u dobi od 4 do 6 godina, kako bi što bolje odgovorili na zahtjeve školskih programa i time povećali svoje šanse za budućnost.

U okviru projekta planirana je izrada smjernica/izvedbenog plana za rad sa djecom predškolske dobi za pripremu za školu. Ovim dokumentom želi se pomoći odgajateljicama da što kvalitenije pripreme djecu za školu i time ostvare očekivane razvojne ishode za svako dijete.
Dodatna podrška odgajiteljicama u unapređenju rada i planiranja u predškolskoj odgojno-obrazovnoj praksi obezbjediće se i putem organizovanja tri modula treninga koji će obuhvatiti teme kao što su: metodologija rada u pripremi djece za školu, važnost izgradnje partnerstva s roditeljima i razvoj pozitivnih roditeljskih vještina, te rad s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Projektom će biti obuhvaćene odgajateljice koje su angažovane na području Tomislavgrada, Kupresa, Livna, Glamoča, Drvara i Bosanskog Grahova.

Očekivani rezultati projekta su da 21 odgajateljica sa područja Kantona 10 poboljša svoja metodološka znanja i vještine u izravnom radu s djecom predškolskog uzrasta, kao i sa njihovim roditeljima, primjenjujući razvojne smjernice i uvodeći sistem za upravljanje stručnom dokumentacijom u procesu izravnog rada i planiranja u predškolskoj odgojno-obrazovnoj praksi. Istovremeno, 440 djece sa područja Kantona 10 u dobi od 4-6 godine biće bolje pripremljena za zahtjeve školskog sistema, dok će najmanje 50% roditelja unaprijediti roditeljske vještine, te će se podstaći veće uključivanje roditelja u rani razvoj i odgoj njihove djece.

Predviđeno vrijeme trajanja projekta je šest mjeseci (15.01.2015.-15.07.2015.).

Banja Luka, 05.02.2015.godine

dd