Novosti

Inicijalni sastanak učesnika projekta „Modeliranje PGK u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sistemu u RS“

Dana 27. septembra 2018. godine održan je  inicijalni sastanak sa predstavnicima osnovnih škola i centara za socijalni rad u sklopu projekta „Modeliranje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sistemu u RS“ uz podršku UNICEF-a.

37 učesnika se upozalo sa planiranim aktivnostima projekta i modelom porodične grupne konferencije (PGK) u obrazovnom sistemu. 18 osnovnih škola u regiji Banja Luka, Prijedor i Doboj je uključeno u ovaj projekat.

 

dd