Dnevni centri Gnijezdo Publikacije

Izvještaj o istraživanju: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“

In fondacija je upravo objavila izvještaj o istraživanju pod nazivom: „Snage i poteškoće djece u centrima Gnijezdo u BiH“.

Izvještaj je pokazao da djeca u riziku koja odrastaju u nesigurnom i nestabilom porodičnom okruženju, opterećenom višestrukim faktorima rizika, pokazuju niže samopoštovanje, emocionalne probleme, probleme u ponašanju, kao i probleme u ponašanju sa vršnjacima, a također su percipirani i kao hiperaktivniji.

Iako nema značajnih razlika u školskim postignućima kod referentne i grupe djece u riziku, životne aspiracije djece u riziku su znatno niže nego kod njihovih vršnjaka.

Zaštitini faktori kao što su sigurno mjesto, brižni i podržavajući odrasli, uzori, odgovarajuća podrška pružena u kritičnim periodima odrastanja, kao i dosupnost odgovarajuće stručne podrške mogu imati značajnu ulogu u preveniranju i prevazilaženju problema odrastanja. Centri „Gnijezdo“ imaju stoga  značajno mjesto u preventivnim aktivnostima u socijalnom okruženju djece u riziku.

Izvjestaj o istrazivanju 2014

dd