Novosti Publikacije

Izvještaj o nepovoljnim (traumatskim) iskustvima na uzorku djece iz osnovnih škola u Bosni i Hercegovini

IN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH je, uz finansijsku podršku Kinderpostzegels iz Holandije provela istraživanje o nepovoljnim (traumatskim) iskustvima na uzorku djece iz osnovnih škola u Bosni i Hercegovini.

Istraživanjem je obuhvaćeno 1326 djece, učenika V, VI I VII razreda osnovnih škola, uzrasta  od 10 – 12 godina, iz 7 mjesta i gradova širom BiH. Istraživanje je provedeno od oktobra do decembru 2017. godine.

Podaci istraživanja bilježe 23% djece koja su doživjela jedno ili više nepovoljnih (traumatskih) iskustava. Među pet najučestalijih, od deset istraživanih, nepovoljnih iskustava svrstavaju se:

  1. razvod roditelja,
  2. emocionalno zanemarivanje,
  3. emocionalno zlostavljanje,
  4. fizičko zanemarivanje i
  5. zlostavljanje

Prema podacima istraživanja djevojčice i dječaci se ne razlikuju značajno u pogledu nepovoljnih iskustava.

Iz podataka je vidljivo da postoji međusobna povezanost više nepovoljnih iskustava u djetinjstvu što povećava rizik za psihofizički rast i razvoj djeteta a time se umanjuje opšti kvalitet života djece.

Nadamo se da će rezultati ovog istraživanja pomoći da se pokrenu aktivnosti koje bi mogle pomoći roditeljima, njihovoj djeci kao i nastavnom i stručnom osoblju da se osigura zdrav razvoj djece u sigurnom okruženju, kvalitetnijim sistemom obrazovanja, te mjerama i politikama koje pomažu porodicama da podignu zdravo dijete, uz brižne, stabilne i podržavajuće odrasle kako bi se uticaj traume na zdravlje djeteta smanjio.

Osiguravajući zdrav razvoj djece, stvara se osnova za postizanje punog socijalnog i ekonomskog potencijala jednog društva. Upravo stoga, svi društveni akteri moraju biti angažovani u postizanju ovog cilja. Da pročitate izvještaj i rezultate istraživanja o nepovoljnim (traumatskim) iskustvima na uzorku djece iz osnovnih škola u BiH kliknite na link: Izvještaj o nepovoljnim (traumatskim) iskustvima na uzorku djece iz osnovnih skola u BiH – nasa verzija final

dd