Novosti Publikacije

Jačanje porodice: pregled najboljih praksi u Istočnoj Europi

U decembru 2018. godine Save the Children (SC) je napravio procjenu najboljih praksi i intervencija jačanja porodice u zemljama Istočne Europe. Cilj je osigurati kreatorima politika, organizacijama koje pružaju usluge
i stručnjacima za zaštitu djece i zagovornicima prava djeteta jednostavno korištenje referentnog dokumenta kako bi se povećala provedba programa podrške za djecu i porodice u ranjivim okolnostima.

Jačanje porodice je tematsko fokusno područje za podregiju Istočne Evrope SC-a. Save the Children je razvio niz intervencija širom istočne Europe i drugih regiona (Azija, Afrika i Latinska Amerika), kao i drugih (inter) nacionalnih organizacija. Intervencije jačanja porodičnih intervencija u početku je imalo žarište širom svijeta, ali je kasnije suženo na zemlje srednje i istočne Europe sa srednjim dohotkom, jer one imaju slične tranzicijske procese u socijalnoj zaštiti. Uključio je intervencije globalnog pokreta SC-a, kao i intervencije koje su razvile druge (inter) nacionalne organizacije. Cilj nije bio iscrpni pregled, u kojem su obuhvaćene sve poznate intervencije, modeli i pristupi (ovo je jednostavno nemoguće). Cilj je prvenstveno bio pružiti praktičan dokument za dijeljenje koji je jednostavan za korištenje, a koji može podržati realizaciju intervencija koje su se pokazale efikasnim, djelotvornim i održivim.

Centri Gnijezdo su dobili svoje mjesto u toj publikaciji kao intervencija koja zaslužuje pažnju (strana 10.)

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15572/pdf/family_strengthening_final.pdf

dd