Novosti

Mladi kao snaga promjene ponovo u akciji

Projekat IN fondacije “Mladi kao snaga promjene u svojim zajednicama” dobio je svoj nastavak i realizovaće se u periodu od jula 2020. do marta 2021. i namjenjen je mladima od 15 do 24 godine.

Projekat se realizuje kroz dvije komponente. Cilj prve komponente projekta je da motiviše mlade koji žive na području opština Gradiška, Prijedor i Kotor Varoš, i da unaprijedi njihove kapacitete da se aktivnije uključe u život svojih zajednica kako bi gradili pravednije, tolerantnije i inkluzivnije okruženje. Mladi će imati priliku da prođu ciklus radionica i tako steknu nova znanja i vještine za pripremu prijedloga projekta. Nakon obuke sami će pisati projekte – mini inicijative, ta dobiti finansijsku podršku za realizaciju istih u svojim zajednicama.

Cilj druge komponente je osnivanje ili oživljavanje omladinskih centara u opštinama Prnjavor i Čelinac kojima će se upotpuniti kvalitet sadržaja za mlade I obezbjediti im se siguran prostor u kojem će moći da provodu svoje slobodno vrijeme, uče, kreativno se izražavaju, kao i da aktivno budu uključeni u život svoje zajednice.

Koristeći novostečeno znanje i vještine za aktivizam, paticipaciju, društvenu koheziju, u interakciji sa svojim vršnjacima i drugim članovima zajednica u kojima žive mladi postaju snaga promjene.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Poziv na prezentacije o projektu

Generalni kriteriji za projekte

Motivaciono pismo

Šta su mini grantovi

dd