Naš tim

Branka 2 (002) compressedBranka Ivanović

Izvršna direktorica IN fondacije

Psiholog sa bogatim iskustvom u socijalnim inovacijama, organizacionom razvoju, te menadžmentu psihosocijalnih i programa zaštite djece, kao i u radu s djecom, kroz programe u međunarodnim organizacijama. Ima značajno trenersko iskustvo i posebno profesionalno interesovanje za istraživanje nasilja i djece u riziku. Predana je, produktivna i fokusirana, ima izražene menadžerske sposobnosti i vještinu da motiviše, vodi i inspiriše svoj tim.

 

Bojana Delibašić Bjelić

Projekt koordinator IN fondacije

Diplomirana socijalna radnica sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima i djecom kroz različite preventivne i razvojne projekte i programe. Posjeduje izvrsne komunikacijske i liderske sposobnosti, takođe je veoma kreativna i inovativna. Kao lider u radu sa mladima imala je priliku raditi sa različitim, brojnim grupama mladih. Ima razvijene organizacijske i komunikacijske vještine, timski orijentisana.

 

IMG_4040 (1)Mirjana Dinek Mičić

Menadžer za administraciju i finansije

Ekonomista sa bogatim iskustvom u vođenju finansija i administracije, računovodstvu i praćenju finansijskog menadžmenta partnerskih organizacija. Voli raditi sa djecom i u interesu djece. Posvećena, analitična, timski orijentisana, ima dobre organizacione vještine.

 

 

Danijela Kurušić

Koordinator Centra za podršku djeci i porodici „Gnijezdo“

Prva profesionalna iskustva je stekla u radu s djecom u riziku . Danijela je pedagog sa volonterskim iskustvom u radu sa djecom. Svoj profesionalni razvoj je unapređivala kroz brojne seminare i edukacije za stručno usavršavanje. Pozitivna je, komunikativna, voli timski rad i orijentisana je na poboljšanje dobrobiti djece i njihovog rasta i razvoja.

 

Nataša Kovačević

Koordinator aktivnosti Centra za podršku djeci i porodici „Gnijezdo“

Prva profesionalna iskustva je stekla kao koordinator aktivnosti. Nataša je pedagog sa raznovrsnim teorijskim i praktičnim znanjima u radu sa djecom, posebno djecom iz ranjivih kategorija. Kreativna je, komunikativna, sa izrazitim organizacionim sposobnostima i otvorena za nove ideje i perspektive koje će voditi ka boljim rezultatima, posebno za ranjive kategorije djece i mladih.

 

 

Ljiljana Radić

Projekt koordinator IN fondacije

Profesor istorije i latinskog jezika sa iskustvom u radu u međunarodnim organizacijama, te implementaciji projekata u oblasti zaštite djece, obrazovanja i razvoja životnih vještina, kao i razvoja zajednice i omladinskog aktivizma.  Ljiljana je posvećena radu sa djecom i mladima, zagovara za bolje uslove života, posebno onih ranjivih. Ona je otvorena, komunikativna i pozitivna osoba, posvećena konstantnom učenju.

 

dd