Naš tim

Branka 2 (002) compressedBranka Ivanović

Izvršna direktorica INF-a, psiholog sa bogatim iskustvom u socijalnim inovacijama, organizacionom razvoju, te menadžmentu psihosocijalnih i programa zaštite djece, kao i u radu s djecom, kroz programe u međunarodnim organizacijama. Ima značajno trenersko iskustvo i posebno profesionalno interesovanje za istraživanje nasilja i djece u riziku. Predana je, produktivna i fokusirana, ima izražene menadžerske sposobnosti i vještinu da motiviše, vodi i inspiriše svoj tim.

 

 

IMG_4045 (1)Maša Mirković

INF-ova službenica za projekte je socijalni radnik sa velikim iskustvom u radu sa djecom iz marginalizovanih grupa kao i djecom uopšte. Posjeduje iskustvo u razvoju socijalnih inovacija i socijalnih usluga sa posebnim akcentom na rad sa djecom i za djecu koji podrazumijeva visok nivo uključenosti svih učesnika, kao i znatan terenski rad. Komunikativna je, dobro organizovana, pouzdana i koncentrisana na postizanje ciljeva koji utiču na bolji i sigurniji život najmlađih članova društva.

 

 

IMG_4040 (1)Mirjana Dinek Mičić

Menadžer za administraciju i finansije, ekonomista sa bogatim iskustvom u vođenju finansija i administracije, računovodstvu i praćenju finansijskog menadžmenta partnerskih organizacija. Voli raditi sa djecom i u interesu djece. Posvećena, analitična, timski orijentisana, ima dobre organizacione vještine.

dd