Novosti

Novi pristup u radu In fondacije

In fondacija u saradnji sa svojim glavnim partnerom i donatorom, Kinderpostzegels iz Holandije, mijenja svoj način rada prema programskom pristupu.

Pitanje nasilja za BiH je odabrano kao jedno od ključnih programskih područja, s ciljem da što bolje odgovorimo na ovaj rastući problem u društvu. Ova tematska oblast će biti obuhvaćena zajedničkim programskim nazivom „Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini „.

INF će se usredotočiti na intervencije koje bi trebale doprinijeti prekidu ciklusa nasilja u životima djece u BiH, kako bi na taj način doprinijeli smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece. Intervencije bi trebale smanjiti rizik da djeca kasnije postaju žrtve ili počinitelji nasilja.

Iskustvo nasilja u djetinjstvu povećava šanse za šest puta u kasnijoj životnoj dobi da se postane počinitelj ili žrtva nasilja. Zlostavljanje i zanemarivanje djece ima dugoročne posljedice na njihovo fizičko i mentalno zdravlje i razvoj, dugoročno smanjujući kvalitete života te osobe. Brojna istraživanja potvrđuju da historija zlostavljanja u djetinjstvu ima direktan negativan uticaj, nanosi štetu i stvara cjeloživotne posljedice koje osobe trpe do kraja života. Ta djeca, kada odrastu, su u povećanom riziku da zlostavljaju vlastitu djecu i/ili životne partnere.

Ciklus nasilja u zajednici može biti prekinut ranom identifikacijom žrtava nasilja u djetinjstvu, na način da im se pruži socijalna i emocionalna podrška prije nego što razviju rizična ponašanja i učine pogrešne izbore.

In fondacija, s ciljem da prevenira daljnje povećanje nasilja u životima djece u BiH, u toku 2013. će objaviti  četiri poziva za dostavljanje prijedloga projekata, s posebnim naglaskom na temu nasilja, i to za sljedeće pod-programske oblasti:

  • vršnjačko nasilje – politika i preventivne aktivnosti u školama
  • preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama i omladinskim grupama u lokalnim zajednicama
  • gnijezdo centri – centri za djecu u riziku koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica
  • romska djeca i obrazovanje

Za svaku od navedenih tema uspostaviće se tzv„zajednica za promjene“ u koju će biti uključeni predstavnici projekata i zainteresovanih strana. Zajednica za promjene će imati zadatak da vodi aktivnosti mreže unutar svake od navedenih pod-programskih oblasti, koje će se odnositi na odabir tema za javno zagovaranje, treninge i sl.

Pozivi za dostavljanje prijedloga projekata će biti fokusirani na jednu od navedenih programskih oblasti. Svi pozivi će biti objavljeni na našoj web stranici i biće otvoreni  za lokalno registrovane nevladine organizacje koje imaju određena iskustva i znanja u ovom polju rada.

dd