Novosti Porodična grupna konferencija

Održan trening za novu grupu nezavisnih koordinatora i inicijatora za primjenu modela Porodične grupne konferencije

38 nezavisnih koordinatora i socijalnih radnika iz Tuzle, Bihaća i Gradiške pohađali su obuku za primjenu savremene usluge podrške djeci i porodici u krizi pod nazivom „Porodična grupna konferencija“. Trodnevna obuka je organizovana od 26.-28.04.2916.god u hotelu “Prijedor” Prijedor. Učesnici su stekli znanja i vještine kako uspješno inicirati, pripremiti i pružiti uslugu Porodične grupne konferencije. Tri nove organizacije civilnog društva koje su podržane od strane In fondacije i Fondacije Kinderspotzegles Holandija- Udruženje “Amica Educa” Tuzla, Udruženje “Žene s Une” Bihać i Udruženje “Most” Gradiška od maja 2016 godine počeli su sa implementacijom ovog modela kroz saradnju sa lokalnim centrima za socijalni rad.

13055394_856627187776466_6134807436590693203_n

dd