Novosti Porodična grupna konferencija

Održana obuka za intervizijsku podršku u sklopu projekta „Modeliranje PGK u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sisitemu u RS“

btr

btr

U sklopu projekta „Modeliranje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sistemu u RS“  11. i  12. februara 2019. godine u Banjaluci je organizovana obuka za stručni tim podršku profesionalcima iz 18 škola koji će primjenjivati model porodične grupne konferencije u naredna 4 mjeseca.

Tim stručnjaka čini 11 osoba koji su radili ili rade u oblasti obrazovanja i/ili socijalne zaštite te će svojim znanjem i iskustvom dati doprinos boljoj primjeni modela PGK u obrazovnom sisitemu.

Projekat je podržan od strane UNICEF-a, Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC i Švedske ambasade iz Sarajeva.

dd