Novosti

Tri dvodnevna treninga na temu „Savladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog sagorjevanja“ za pet multisektorskih timova

U periodu od 23. – 28. aprila 2018. godine održana su tri dvodnevna treninga na temu „Savladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog sagorjevanja“ za pet multisektorskih timova iz Livna, Grahova, Gornjeg Vakufa – Uskoplja, Dervente i Broda. Treninzi su održani u sklopu projekta “ Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“ koji je podržalo Ministarstvo inostranih poslova kraljevine Holandije a provodi se sa partnerima IN fondacije.
Trening je imao za cilj da se predstavnicima multisektorskih timova koji rade na pružanju podrške i zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja (nasilja u porodici i intimnim partnerskim vezama) pruži podrška te da ih se osnaži u preveniranju, prepoznavanju i savladavanju stresa i profesionalnog sagorjevanja.

dd