Novosti Porodična grupna konferencija

Online edukacija “Sistemski pristup porodici – porodični sistemi i upotreba genograma”

Održali smo prvu online edukaciju  pod nazivom  “Sistemski pristup porodici – porodični sistemi i upotreba genograma”  za 40 učesnika 28. i 29. aprila ove godine.

U sklopu projekta “Uspostavljanje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite u Republici Srpskoj i Tuzlanskom kantonu“ koji IN fondacija realizuje u saradnji sa UNICEF-om u BiH, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i Švedske ambasade iz Sarajeva, 28. i 29. aprila 2020. održan je prvi online trening pod nazivom „Sistemski pristup porodici – porodični sistemi i upotreba genograma“.

Trening je imao za cilj da osnaži kapacitete stručnih saradnika i nastavnika škola koji primjenjuju modele porodične grupne konferencije, da prepoznaju i pruže blagovremenu podršku djeci u riziku i time unaprijede sistem rane intervencije i zaštite djece.

Učesnici ove edukacije, bili su inicijatori i neyavisni koordinatori iz 18 osnovnih škola iz RS, koji su bili uključeni u prvi krug projekta, kao i stručni saradnici i nastavnici iz osnovnih škola Tuzlanskog kantona koje su uključene u drugom krugu, u projektu  “Uspostavljanje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite u RS i Tuzlanskom kantonu”.

Edukacija je dala poseban naglasak na razumijevanju pozicije djece u riziku, složenosti njihove situacije i kompleksnosti uticaja porodičnog sistema na njihovo funkcionisanje. I upravo je stoga važno da kroz ovakve edukacije, praksu ali i formalni sistem obrazovanja,  stručni saradnici stalno  grade i razvijaju svoje kompetencije kako bi unaprijedili rano prepoznavanje i sistem rane intervencije u cilju što bolje zaštite djece unutar sistema obrazovanja.

Predavač je bila prof. dr Aleksandra Hadžić, sa Filozofskog fakulteta, Banja Luka, Odsjek za psihologiju, sa Katedre za razvojnu psihologiju, koja je i terapeut porodične sistemske psihoterapije.

 

dd