Dnevni centri Gnijezdo

Otvoreni novi centri Gnijezdo u BiH

In fondacija je od 2-4. septembra 2013. organizovala drugu uvodnu radionicu za pet novih centara Gnijezdo u BiH. NVO koje su odgovorile na poziv INF, i koje su odabrane kao nosioci projekta dolaze iz Bosanskog Grahova, Jablanice, Modriče, Prijedora i Zenice.   Osoblje centara Gnijezdo nakon trodnevnog uvodnog treninga je dobilo osnovna znanja o metodološkom pristupu koji je usavršen kroz prethodni četverogodišnji projekat “Danas djeca, sutra roditelji”.

Osnovna uloga dnevnog centra je obezbjeđivanje sigurnog prostora za djecu pod rizikom. Kroz preventivne aktivnosti djeci u centru pružamo podršku sa ciljem da ojačaju samopouzdanje, odaberu prihvatljivije oblike ponašanja, poboljšaju školski uspjeh, unaprijede svoj položaj među vršnjacima, kao i da osnaže svoju uključenost i participaciju. Na taj način se osigurava bolja zaštita djece u njihovom užem i širem okruženju. Podrška djeci u centrima se pruža u skladu sa njihovim individualnim potrebama.

Dnevni centri počinju svoj rad s djecom od 09. septembra 2013. i zajedno sa šest centara iz prvog kruga projekta, sada ukupno čine porodicu od 11 aktivnih centara koji rade za zaštitu i dobrobit djece u BiH.

dd