Novosti Publikacije

Partnerstvo i rad posvećen socijalnim inovacijama, jačanju socijalne zaštite i izgradnja civilnog društva za socijalno ranjive grupe u BiH

Na završnoj konferenciji koja je održana u Sarajevu 13. i 14. juna, učestvovao je velik broj predstavnika organizacija civilnog društva i donatora, a IN fondacija je prezentirala rezultate koji su postignuti na polju socijalne inkluzije, zaštite i socijalnih inovacija za djecu u BiH u proteklih 13 godina.
Kinderpostzegels iz Holandije u partnerstvu sa IN fondacijom, fondacijom za unaprjeđenje socijalne inkluzije djece i mladih u Bosni i Hercegovini kroz različite programe i projekte podržala je 200 organizacija civilnog društva iz cijele Bosne i Hercegovine, a posebno one koje dolaze iz manjih, nerazvijenih sredina, a koje se u svojoj lokalnoj zajednici bave poboljšanjem kvaliteta života djece i mladih, najosjetljivijih grupa u BiH.
Kroz brojne intervencije 42% građana opština u BiH, na godišnjem nivou su dobili pomoć i podršku, uključujući više od 10.000 djece direktno, više od 4.000 njihovih roditelja, više od 1.500 stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite i obrazovanja, uz podršku oko 400 volontera.
„Glavni cilj bio je podrška procesu tranzicije na socijalnom planu u okviru srednje i istočne Evrope, uglavnom finansijska. Tranzicija u BiH imala je svoje žrtve a žrtve su često najslabiji članovi društva. Dali smo doprinos ne samo u novcu nego i u modernim saznanjima, podsjetila je prisutne Marian van Teeffelen koordinatorica programa Stichting Kinderpostzegels iz Holandije.
„Pružali smo podršku socijalno isključenim grupama i radili smo na prevenciji nasilja u životima djece, mladih i njihovih porodica. Iza nas je značajan broj edukacija, istraživanja ali i brojni socijalno inovativni modeli rada i usluga koji bi drugima mogli poslužiti kao podsticaj za nastavak ove uspješne priče“, kazala je na konferenciji izvršna direktorica IN fonadacije Branka Ivanović.
Jedan od uspješno razvijenih modela su Dnevni centri „Gnijezdo“ koji su namijenjeni za djecu u riziku od 6 do 15 godina a inicirani su kao jedan od preventivno-interventnih programa. Otvoreno je 14 centara u manjim mjestima širom BiH sa ciljem da se osigura program trajnije podrške kako bi se djeca u riziku osnažila da lakše prevazilaze teškoće i izazove sa kojima se svakodnevno susreću. Model se u našim zajednicama pokazao vrlo uspješnim i djeca rado učestvuju u svim aktivnostima. Naši partneri preuzimaju ovaj model i primjenjuju ga u radu sa djecom u riziku i djecom migrantima u Holandiji, dodala je Branka Ivanović.
Milijana Kurilić, koordinatorica volontera Dnevnog centra „Gnijezdo“ u Bosanskom Grahovu kaže da su vrata centra svakodnevno otvorena za svu djecu Bosanskog Grahova jer je to jedino mjesto u kojem djeca iz Bosanskog Grahova mogu kvalitetno provesti svoje slobodno vrijeme kroz učenje, rad i igru. “Taj ustupak smo napravili iz razloga što u našoj opštini nema apsolutno nikakvog sadržaja za naše najmlađe“, ističe Milijana Kurilić.

Na dvodnevnoj konferenciji prezentirana je i publikacija „Socijalne inovacije u BiH“ nastala na inicijativu Kinderpostzegels i IN fondacije povodom 13 godina njihovog zajedničkog djelovanja u Bosni i Hercegovini.
Socijalne inovacije u BiH -13 godina rada

dd