Dnevni centri Gnijezdo Novosti

Partnerstvo rađa nove usluge – Resursni centar za djecu i mlade u Dragočaju

Resursni centar za djecu i mlade u Dragočaju je projekat koji realizuje udruženje Zdavo da ste u partnerstvu sa IN fondacijom. Resursni centar Dragočaj iniciran je u sklopu projekta se realizuje uz podršku Grada Banja Luka u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Resursni centar je  zvanično otvoren  u januaru 2020. i svojim radom je usmjeren na djecu i mlade na području ove mjesne zajednice. Centar objedinjava najbolje prakse ove dvije organizacije u radu s djecom u riziku i mladima iz Dragočaja, Ramića i Prijakovaca.

Rad u Resursnom centru je podjeljen na dva dijela: rad po metodologiji dnevnih centara  “Gnijezdo” sa djecom uzrasta od 8 do 15 godina, i rad sa mladima od 15 do 30 godina u Omladinskom centru. Resursni centar ima za cilj da pruži sigurno i podsticajno okruženja za rast i razvoj djece i mladih, kao i da podstakne njihovo aktivno učešće u razvoju društva.

Centar svakodnevno pruža čitav niz aktivnosti, a od početka COVID-19 pandemije, i nakon zatvaranja škola, aktivnosti se održavaju preko različitih platofrmi, na daljinu.   Djeca iz grupe Gnijezdo imaju dva virtuelna susreta sedmično. Cilj tog rada je da djeci vratimo osjećaj sigurnosti i kontrole nad ovom situacijom, da se djeca socijalno i emocionalno razvijaju, te da razviju rezilijentnost na razne životne izazove. Takođe, djeca iz grupe “Gnijezdo” sa nama dijele svoje kreativne radove, koje ćemo izložiti u našim prostorijama nakon ponovnog otvaranja Resursnog centra.

Pored navedenih radionica sa djecom, u naš raspored uvrstili smo i instruktivnu nastavu iz matematike. Djeca jako lijepo prihvataju ovakav rad, slobodna su u iznošenju svoga mišljenja, prijedloga i želja, te pokazuju izraze sreće tokom naših aktivnosti.

Navedene aktivnosti izvodimo i sa mladima od 15 do 30 godina. Kreativni mladi, koji su učesnici naših radionica, daju svoje prijedloge za rad. Takođe, sa nama dijele svoje planove za budućnost, obraćaju nam se da ih profesionalno usmjeravamo i savjetujemo. Svakodnevno dijele sa nama svoje kreativne i umjetničke radove, koje možete da vidite na našim društvenim mrežama. Neke od ideja za online radionice su se upravo rodile kroz razgovore sa našim mladima. Za sve naše korisnike, djecu i mlade, kao i njihove roditelje, obezbjedili smo individualne razgovore sa stručnim osobljem Resursnog centra, gdje mogu da pričaju, da podjele svoje brige sa nama ali i neke lijepe trenutke.

 

dd