Novosti Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim područjima BiH

Početak projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“

Ambasada Kraljevine Holandije u BiH finansijski je podržala implementaciju projekta In fondacije pod nazivom „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“. Projekat će trajati od 01.12.2016. do 30.11.2018. godine i implementiraće se u opštinama Gornji Vakuf/Uskoplje, Bosansko Grahovo, Livno, Derventa i Bosanski Brod.

15252662_1020834828022367_2064736092924880122_oCilj projekta je podizanje svijesti i promicanje inkluzivnog i participativnog pristupa članova u odabranim ruralnim zajednicama na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i jačanje vertikalne koordinacije aktivnosti na implementaciji lokalnih politika i praksi za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Projekat provodi In fondacija u direktnom partnerstvu sa slijedećim organizacijama civilnog društva u BiH: Udruženjem građanki „Grahovo“, Udruženjem „Li-woman“ Livno, Udruženjem žena „Derventa“, Udruženjem „Omladinski centar “Gornji Vakuf /Uskoplje” i Fondacijom „Kinderpostzegels“ iz Holandije.

Povodom početka implementacije projekta, u periodu  od 01. do 02.12.2016. godine održan je dvodnevni inicijalni sastanak sa predstavnicima/cama partnerskih organizacija. Tom prilikom definisani su prvi koraci  u radu sa ženama, muškarcima, djecom i mladima u 8 ruralnih zajednica na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i na jačanju aktivnosti vertikalne koordinacije za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja. 15304357_1020834964689020_7297099606250108917_o

dd