Novosti

Početak projekta “ Modeliranje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sistemu u RS“

IN fondacija u saradnji sa UNICEF-om počela je sa implementacijom projekta „Modeliranje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite i obrazovnom sistemu u RS“.

U prvoj fazi projekta biće obuhvaćeno 17 osnovnih škola u Republici Srpskoj u regiji Banjaluka, Doboj i Prijedor.
Cilj projekta je edukovati određen broj školskog osoblja za primjenu modela porodične grupne konferencije u obrazovnom sistemu i pružiti im podršku tokom primjene samog modela u prvoj godini implementacije projekta.
Projekat se implementira uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture RS i Republičkog pedagoškog zavoda RS.

dd