Novosti

Pokretanje inicijative za odabir programa za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama

In fondacija pokrenula je inicijativu prema nadležnim institucijama iz oblasti obrazovanja u FBiH i RS za odabir programa za prevenciju vršnjačkog nasilja u školama, u cilju iznalaženja sistemskog odgovora na ovaj društveni problem. Namjera inicijative je da se predloži provođenje sveobuhvatne procjene uspješno realizovanih projekata iz oblasti prevencije ili smanjenja vršnjačkog nasilja, nakon čega bi se izabrale najefikasnije intervencije, koje bi onda kao program bile ponuđene svim školama u FBiH i RS. Pozivamo naše partnerske i druge OCD na zajedničku saradnju.

Znamo da osim In fondacije u BiH veliki broj drugih organizacija civilnog društva (OCD) provodi brojne inicijative s ciljem da se prevenira ili smanji vršnjačko nasilje. Nadležna ministarstva obrazovanja odobravaju provođenje projekata u školama i OCD prije početka samog projekta dužne su da zatraže odobrenje za provođenje projekata u školama. Ministarstvo na taj način stiče uvid u inicijative koje se provode u školama.

I pored brojnih projektnih inicijativa, nasilje je i dalje prisutno u životima djece u BiH. Jedan od razloga je i nepostojanje sveobuhvatnog programa koji bi sistemski bio sprovođen na nivou svih osnovih škola u BiH.

Upravo iz tog razloga, INF pokreće ovu inicijativu prema nadležnim institucijama iz oblasti obrazovanja sa namjerom da se predloži provođenje sveobuhvatne procjene kvalitetnih i uspješno realizovanih projekata iz oblasti prevencije ili smanjenja nasilja među djecom u školskom okruženju, uz aktivno uključivanje školskog osoblja, predstavnika akademije, pedagoškog zavoda, organizacija civilnog društva, ali i učenika i njihovih roditelja. Nakon provedene procjene izabrale bi se najefikasnije intervencije koje bi onda kao program bile ponuđene svim školama u FBiH i RS, sa ciljem da se na ovaj problem pokuša odgovoriti na sistemski način. Sve dok se na ovaj društveni izazov ne bude angažovano, dugoročno i proaktivno djelovalo, projektne intervencije će biti neodržive, a problemi će i dalje biti prisutni i dugoročno imati negativne posljedice na živote mladih ljudi, a time i društva u cjelini.

In fondacija je voljna pomoći svim svojim raspoloživim resursima u ovom procesu, kako bi provedene inicijative dale rezultat i na taj način pomogle u iznalaženju trajnijeg, sistemskog odgovora na problem vršnjačkog nasilja u našoj zemlji. Za dodatne informacije i uspostavljanje saradnje na pokretanju  navedene inicijative možete se obratiti gdinu Aleksandru Božiću, projektnom službeniku In fondacije na email: a.bozic@infondacija.org

dd