Porodična grupna konferencija

Porodična grupna konferencija

Tokom 2015. godine, IN fondacija je u okviru programske oblasti “Porodična grupna konferencija – PGK” nastavila podržavati mrežu četiri nevladine organizacije: “Porodičnu mrežu” iz Banjaluke, koja ima i svoju filijalu u Sarajevu, te tri nove nevladine organizacije “Altruist” Mostar, “Naša djeca” Zenica i “Porodični krug” Bijeljina. Ove organizacije su nastavile provoditi aktivnosti pokretanja, razvijanja i implementacije modela porodične grupne konferencije, te pružanja usluga, u saradnji sa svojim lokalnim partnerima – centrima za socijalni rad.

INF je, u okviru podprogramskih aktivnosti PGK, organizovala intervizijski sastanak sa ciljem unapređenja implementacije programa, identifikovanja izazova sa kojima se suočavaju tokom rada, te sticanja uvida u načine implementacije ovog modela rada u okviru BiH konteksta. Projektni koordinatori, nezavisni koordinatori i socijalni radnici iz tri nevladine organizacije i lokalnih centara za socijalni rad, su predstavili svoje slučajeve porodičnih grupnih konferencija i iznijeli najčešće poteškoće koje se pojavljuju u radu, kao što je zadržavanje korisnika u programu, te kroz  zajedničku diskusiju ustanovili optimalni način primjene modela.

16. i 17. juna 2015. godine je u Sarajevu, u hotelu Hollywood, organizovan seminar pod nazivom “Predstavljanje postignuća u razvijanju modela “Porodična grupna konferencija” i mogućnosti integrisanja pomenute usluge u praksu dječije i socijalne zaštite u BiH”. Postignuća u primjeni ovog inovativnog modela tokom prethodne četiri godine su predstavljena brojnim predstavnicima različitih ministarstava, fakulteta, centara za socijalni rad i nevladinih organizacija. Tom prilikom su učesnici upoznati sa prednostima PGK modela u unapređenju blagostanja djece, kao i primjerima integracije ovih usluga u sistem dječije i socijalne zaštite.

Od početka ove godine, partnerske organizacije su organizovale ukupno 49 PGK u pet lokalnoh zajednica širom BiH, u koje je bilo uključeno 85 djece, 82 roditelja i 224 članova šire porodice.

Stiče se utisak da organizacije, nezavisni koordinatori i socijalni radnici iz CSR sve više prepoznaju vrijednosti i snage koje ovaj model pruža djeci i porodicama u riziku, ali i širem socijalnom okruženju.

dd