Novosti Porodična grupna konferencija

Porodična grupna konferencija u školama

slika 13In fondacija je 26. i 27.04.2017. u Doboju organizovala dvodnevnu obuku za predstavnike škola za iniciranje Porodične grupne konferencije. Na obuci je prisustvovalo 30 nastavnika i stručnih saradnika iz 13 škola sa područja Tuzle, Bihaća, Mostara, Zenice, Bijeljine i Gradiške. Učesnici ovog susreta imali su priliku da dobiju informacije o ostvarenim rezultatima u vezi sa razvojem usluge porodične grupne konferencije u BiH u periodu od 2011- 2016 godine. Na ovoj obuci učesnici su u sklopu teorijskog i praktičnog dijela stekli osnovna znanja na koji način primjeniti ovu uslugu u vaspitno-obrazovnoj instituciji, kako motivisati i pripremiti djecu, mlade i njihove porodice da rješavaju svoje probleme putem modela porodične grupne konferencije. Pozitivne povratne informacije od strane učesnika u vezi sa održanim treningom dovoljan su motivator da se ovaj model prepozna kao značajan i primjenljiv u vaspitno-obrazovnoj instituciji.

foto 1

dd