Novosti

Poziv za dostavljanje ponuda za trening “Savladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog sagorjevanja“

 

Slika Matra

 

 

 

 

 

 

IN fondacija – fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH realizuje projekat pod nazivom „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je podizanje svijesti i osnaživanje stanovnika odabranih ruralnih zajednica da kroz inkluzivni i participativni pristup rade na prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Isto tako cilj je ojačati horizontalnu i vertikalnu institucionalnu koordinaciju aktivnosti u implementaciji politika i praksi u cilju prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

U ovoj fazi projekta, predviđeno je održavanje tri dvodnevne obuke na temu: “Savladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog sagorjevanja“ za predstavnike članova multisektorskog tima iz opština Gornji Vakuf/Uskoplje, Bosansko Grahovo, Livno, Derventa i Bosanski Brod.

 

Lokacije za održavanje treninga su:

 1. Derventa – za multisektorske timove iz Bosanskog Broda i Dervente
 2. Gornji Vakuf/ Uskoplje – za multisektorski tim iz Gornjeg Vakufa/Uskoplja
 3. Livno – za multisektorske timove iz Bosanskog Grahova I Livna.

 

Cilj obuke je da se predstavnicima multisektorskih timova koji rade na pružanju podrške i zaštite u slučajevima rodnozasnovanog nasilja (nasilja u porodici i intimnim partnerskim vezama) pruži podrška u preveniranju, prepoznavanju i savladavanju stresa i profesionalnog sagorjevanja, te omogući efikasnije funkcionisanje u domenu profesionalne odgovornosti i izazova na poslu.

Angažman odabranih trenera podrazumijeva definisanje i predlaganje dnevnog reda obuke u sklopu navedenih tema, pripremu, kreiranje materijala/prezentacija i realizaciju programa obuke.

Navedeni angažman mogu dijeliti dva/dvije trenera/kinje. Obuka je predviđena za drugu polovinu mjeseca aprila.

 

 

Prednost u odabiru trenera/kinje imaće kandidati/kinje koji/e ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. relevantno akademsko zvanje i stručno usavršavanje u navedenoj oblasti;
 2. predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti profesionalnog sagorjevanja
 3. relevantno radno iskustvo;
 4. predloženi plan i program
 5. finansijska ponuda

 

Dokumente koje je potrebno priložiti za prijavu:

 1. biografija;
 2. dokaz o predavačkom iskustvu;
 3. okvirni plan i program obuke, sa sadržajem i očekivanim ishodima obuke;
 4. finansijska ponuda.

 

Tražene dokumente treba dostaviti na adresu elektronske pošte: m.mirkovic@infondacija.org

najkasnije do 12. marta 2018. Godine do 12.00 časova, sa naznakom “Prijava za trenere”.

 

dd