Novosti

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

In fondacija, u saradnji sa i uz finansijsku podršku Stichting Kinderpostzegels, iz Holandije, odlučila je da fokusira svoj rad, u narednom periodu na tematsku oblast nasilja. Pitanje nasilja je odabrano kao jedno od ključnih programskih područja i biće objedinjeno pod zajedničkim programskim nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u Bosni i Hercegovini”.

Prekidanje kruga nasilja u životima djece u BiH bi trebalo doprinijeti smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece, kao i smanjenju rizika da djeca, kad porastu, postanu žrtve nasilja ili nasilnici.

Stoga, In fondacija objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u sprovođenju aktivnosti na polju prevencije nasilja, da pripreme projektne prijedloge usmjerene na jednu od navedenih tema:

  • prevencija vršnjačkog nasilja u školama
  • preventivne aktivnosti rodno zasnovanog nasilja u školama
  • bezbjednost na internetu

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi, i koji bi trebao da doprinosi smanjenju nasilja u životima djece u BiH. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta. Za aktivnosti koje se budu provodile u školama očekujemo da budu kreirane na način da osposobe osoblje škole da samostalno provodi te aktivnosti nakon određenog vremena.

Prijedlozi projekata koji se budu odnosili na bezbjednost na internetu  trebali bi biti usredotočeni na osnaživanje djece za rješavanje negativnih iskustava na internetu te da kroz projekat uče kako postupati u takvim situacijama. Prijedlozi projekata ne bi trebali da budu usmjereni ka teškim temama, poput dječje pornografije, već na vršnjačko nasilje putem interneta.  

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz  drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta, u zavisnosti od projektnih aktivnosti, treba biti u trajanju do 12 mjeseci.   

Kriterij odabira: Savjetodavna komisija In fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

–        podobnost

–        relevantnost

–        iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

–        predloženi postupak i metodologija

–        kapaciteti za zagovaranje i iskustvo

–        predloženi budžet

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje,  možete naći na našoj web stranici https://infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje

Poziv za prijavu otvara se 22. februara 2013. Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je 29. april 2013. do 12.00 časova, poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

dd