Novosti

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

“In fondacija” objavljuje javni poziv za NVO registrovane u BiH, koje imaju znanja i iskustva u radu s djecom da pripreme projektne prijedloge usmjerene na jednu od dvije teme:

“Sigurnost na internetu”- Ref.br.poziva INFIS 2/2015
ili
“Prevencija rodno zasnovanog nasilja”- Ref.br.poziva INFPGBV 3/2015

Projektni prijedlozi bi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi, i trebalo bi da doprinose povećanju sigurnosti u životima djece u BiH. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju također biti komponente projekta.

Aktivnosti koje se budu provodile u školama bi trebale biti kreirane na način da osposobe osoblje škole da samostalno provodi te aktivnosti nakon određenog vremena projektnih intervencija.

Predloženi budžet trebao bi biti u rasponu od 5.000-20.000 eura. Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta zavisi od projektnih aktivnosti i očekuje se da projekti traju najduže 12 mjeseci.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, možete naći na našoj web stranici https://infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.

Organizacije koje budu uspješne imaće priliku, nakon prvog projektnog perioda, da apliciraju za finansijsku podršku naredne dvije godine, pod uslovom da postignu zadovoljavajuće rezultate u prvoj godini ciklusa i da donator bude imao obezbijeđena finansijska sredstva.

Molimo da u obrascu za prijavu navedete referentni broj poziva koji je naveden uz naziv jedne od ponuđenih tema poziva.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija je ponedjeljak, 30. marta 2015. do 12.00 časova, isključivo poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu:
In fondacija
P.P. 45,
78102 Banja Luka

dd