Novosti

POZIV ZA VOLONTIRANJE

logo

 

IN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH (INF), sa sjedištem u Banja Luci od 2009. godine radi na području cijele BiH i kroz svoje djelovanje podržava rad organizacija civilnog društva (OCD) pružajući im finansijsku i stručnu podršku u implementaciji programa pod nazivom „Nulta tolerancija na nasilje u životima djece“.

 

U partnerskom odnosu sa OCD promovišemo programe socijalnih inovacija, sprovodimo istraživanja, pokrećemo inicijative u cilju izmjena i dopuna politika, potičemo naše partnere da rade zajedno kako bi iskoristili programske snage i resurse. Našim aktivnostima nastojimo ojačati proces učenja i razmjenu znanja kroz partnerski odnos i organizacijsku podršku koju pružamo našim partnerima. Teme kojima se bavimo odnose se na prevenciju rodno-zasnovanog i vršnjačkog nasilja, razvijanje usluga za djecu i porodice u riziku, uključujući i razvoj pozitivnih roditeljskih vještina, uticaj traume na rast i razvoj djece, kao i podrška romskoj djeci u procesu obrazovanja.   

 

IN fondacija otvara svoja vrata mladima, koji su voljni raditi kao volonteri, u skladu sa slobodnim vremenom kojim raspolažu, i poziva  studente završnih godina studija socijalnog rada, pedagogije i psihologije, ili diplomirane psihologe, pedagoge i socijalne radnike, sa znanjem engleskog jezika, koji žele sticati nova znanja o:

1.    različitim modelima intervencije u prevenciji nasilja u životima djece i mladih

2.    razvijanju i unapređenju socijalne politike i programe,

3.    razvoju prijedloga projekata,

4.    upravljanju projektima,

5.    procesu organizacijskoga razvoja,

6.    praćenju i procjeni,

7.    koji su zainteresovani da sudjeluju u istraživanjima,

da se kao volonteri/volonterke pridruže timu IN fondacije.

CV i pismo motivacije možete poslati na e-mail adresu: m.dinek@infondacija.org, najkasnije do 27.04.2018. godine, Za dodatne informacije obratite se na broj telefona +387 51 464 460, a više detalja o radu In fondacije možete pronaći na web https://infondacija.org  i našoj facebook stranici https://www.facebook.com/infondacija

dd