Novosti Publikacije

Prevencija rodno zasnovanog nasilja – intervencije u lokalnim zajednicama

Priručnik koji je pred vama je nastao iz potrebe da se pozitivna iskustva i primjeri dobre prakse nastali kroz projekat “Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje” učine dostupni i služe kao osnova za razvoj novih inicijativa. Projekat je sprovela IN fondacija, fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH, u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva u odabranim zajednicama:

  • Li-Woman, Livno
  • Udružene žene, Derventa
  • Udruženje građanki Grahovo
  • Omladinski centar Gornji Vakuf – Uskoplje

Implementaciju projekta “Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje” podržala je Ambasada Kraljevine Holandije kroz Matra program. Cilj projekta je podizanje svijesti i promovisanje inkluzivnog i participativnog pristupa članova u odabranim ruralnim zajednicama u cilju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije aktivnosti na implementaciji lokalnih politika i praksi za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Nadamo se da će stručnjaci koji rade u ovoj oblasti pronaći korisne informacije za svoj trenutni i budući rad te da će im ovaj praktičan i jednostavan priručnik biti inspiracija za razvoj novih intervencija.

Prevencija rodno zasnovanog nasilja – Intervencije u lokalnim zajednicama-pdf

dd