Prevencija rodno-zasnovanog nasilja Publikacije

Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školama – priručnik za nastavno i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola

Priručnik “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školama” nastao je iz potrebe da se objedine pozitivna iskustva i dobre prakse organizacija građanskog društva iz oblasti prevencije rodno zasnovanog nasilja, i tako učine dostupnim nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

 

Metode i prakse koje su nevladine organizacije razvijale i primjenjivale u proteklim godinama posredstvom projekata koje su sprovodile u školama širom BiH, a koje je podržala In fondacija – fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH, dale su značajne rezultate u prevenciji rodno zasnovanog nasilja, što nam je bio podsticaj za izradu ovakvog priručnika.

 

U izradi ovog priručnika, pored In fondacije, svoja iskustva i primjere iz prakse su predstavile slijedeće organizacije:

  • Udruženje „Žene ženama“ iz Sarajeva;
  • Fondacija „Udružene žene” iz Banje Luke;
  • Udruženje „Prijateljice obrazovanja Amica Educa” iz Tuzle;
  • Organizacija „Glas žene” iz Bihaća;
  • Udruženje žena „Derventa” iz Dervente;

 

Priručnik sadrži teorijski dio, ali i rezultate istraživanja, primjere iz prakse i radionice za učenike/ice.

Priručnik je jednostavan, praktičan, metodološki pristupačan svima koji žele raditi na prevenciji rodno zasnovanog nasilja, vaspitavati nove generacije mladih ljudi koje će graditi zdrave i uspješne odnose sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama, poštujući rodnu ravnopravnost i jednakost, u društvu u kojem će u budućnosti preuzeti važne uloge.

Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školama – priručnik za nastavno i stručno osoblje u osnovnim i srednjim školama

dd