Novosti Publikacije

Priručnik za primjenu modela Porodične grupne konferencije

Priručnik za primjenu modela Porodične grupne konferencije, kreiran je za potrebe provođenja standardizacije modela porodične grupne konferencije (skraćeno PGK) u obrazovno-vaspitnom sistemu u Bosni i Hercegovini.
Porodična grupna konferencija predstavlja savremeni međunarodni model koji se uspješno primjenjuje u radu sa djecom, mladima i porodicama u riziku. Kroz model porodičnog okupljanja,podrške i pomoći svoje socijalne mreže, porodica aktivira vlastite snage za rješavanje i prevazilaženje životnih izazova i problema sa kojima se susreće. Stotine istraživanja i studija u Evropi dokazale su da je model porodične grupne konferencije efikasan u različitim situacijama i različitim kulturama.
Većina planova koji se usvoje na sastancima (konferencijama) je zapravo ostvarena, a problemi su bili riješeni i uspješno prevenirani. Osobe koje su imale problem postaju dio rješenja,angažuju svoje snage i na taj način smanjuju očekivanja za podrškom od strane stručnih lica. Može se slobodno reći da model porodične grupne konferencije uspješno premošćuje hronični nedostatak adekvatnih preventivnih intervencija, kako u sistemu socijalne i dječije zaštite, tako i u vaspitno-obrazovnom sistemu, ostvarujući pritom značajne uštede i koristeći postojeće resurse i kapacitete.Priručnik za primjenu modela Porodične grupne konferencije

dd