Razvoj pozitivnih roditeljskih vjestina

Projekat „Rastimo zajedno“

U sklopu programa „Prve tri su najvažnije“ koji je razvio UNICEF Hrvatske nastao je i projekat „Rastimo zajedno“ koji je In fondacija u saradnji sa autoricama projekta prenijela i u BiH.

Projekat „Rastimo zajedno“ ima za cilj da omogući protok informacija, znanja, vještina i podrške koje roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti, te potiču rast i razvoj i roditelja i djeteta na način da se preispituju vlastite vrijednosti u podlozi roditeljstva, uče o potrebama djece i roditelja i načinima njihovog zadovoljavanja, vježbaju komunikacijske vještine i bave se drugim pitanjima za koja roditelji izraze interes. Sve se to odvija kroz model osnaživanja – razvijanje partnerskih, suradničkih odnosa s roditeljima kroz 11 radionica koje roditelji prolaze sa voditeljskim parovima: stručnim saradnicima i vaspitačima u 18 vrtića u BiH.

Osnovna ideja, koja se odražava i u nazivu projekta „Rastimo zajedno“ je da je roditeljstvo dinamičan proces uzajamnog učenja koji uključuje dijalog prije svega s djetetom, ali može pomoći i razgovor s drugim roditeljima i stručnjacima.

Glavni cilj radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljima radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, te upoznaju neke od teorijskih postavki o pozitivnom odnosu roditelja i djeteta te o roditeljstvu na dobrobit djeteta (i roditelja).

Roditelj najbolje poznaje svoje dijete i sebe, ali iskustva stručnjaka i drugih roditelja  često su dobrodošla. Niko ne zna sve odgovore na sva pitanja sam!

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno” namijenjen je roditeljima najmlađe djece u dobi do četvrte godine života.

Evaluacijski upitnici koje su nakon završenih radionica popunili roditelji pokazali su da ovaj model rada utiče na roditeljska uvjerenja o odnosu s malim djetetom, roditeljski osjećaj kompetencije, određena roditeljska ponašanja i namjeru ponašanja i to na način da su roditelji značajno mijenjali svoja uvjerenja koja su imali prije u odnosu na one nakon provedenih radionica. Rezultati obrađenih podataka pokazuju da postoje značajne razlike u roditeljskim ponašanjima (značano manji broj roditelja fizički kažnjava svoju djecu, više njih smatra da malom djetetu treba objašnjavati, više njih su sigurni da bolje razumiju svoje dijete).

Prema percepciji ličnih dobitaka roditelja u odnosu na ciljeve programa vidljivo je povećanje osjetljivosti za perspektivu i potrebe djeteta, povećanje znanja o načinima odnošenja prema djetetu u skladu s dječjim pravima – četiri stupa roditeljstva u najboljem interesu djeteta i dr, povećanje komunikacijskih vještina kao i povećanje osjećaja roditeljske kompetencije i zadovoljstva.

Dobrobiti projekta

Prema iskustvu i zapažanjima voditeljskih parova radionice su omogućile da roditelji međusobno razmijene svoja iskustva i da dobiju podršku, steknu nova znanja, osjete zadovoljstvo i ponos na sebe i svoju porodicu, nauče se strpljenju, pružanju podrške svojoj djeci u sticanju samostalnosti i samopouzdanja. Roditelji isto tako smatraju da sada bolje uvažavaju i mogu pružati dosljedniju podršku i vođenje svojoj djeci, da bolje razumiju potrebe svog djeteta i da na njih mogu adekvatnije odgovoriti.

Ovaj pristup je pomogao i voditeljima radionica jer su dobili jedan strukturisan i provjeren program u radu s roditeljima, jer su tokom svoje edukacije imali stručno vođstvo, podršku i praćenje tokom sticanja prvih iskustava sa grupama roditelja. Stekli su nova saznanja koja su im omogućila da profesionalno napreduju, postali su sigurniji u vlastite kompetencije i stekli komunikacijske vještine koje im pomažu u njihovom svakodnevnom radu kako s djecom, njihovim roditeljima tako i sa drugim članovima njihovog tima.

Progam “Rastimo zajedno” ima dugoročne učinke koji će se pokazati kroz stvaranje bolje, sigurnije i emotivnije klime u porodici koja doprinosi kvalitetnijem razvoju djeteta; ulaganjem u roditelje i djecu, ulažemo u bolje i zdravije društvo.

dd