Dnevni centri Gnijezdo Novosti

Počeo projekat „Osnaživanje djece u riziku“u okviru projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE

 

 

Odrastanje u nesigurnom i nestabilnom okruženju dodatno pojačava rizik što se odražava na svakodnevno funkcionisanje djece, njihov uspjeh u školi i njihove daljnje životne prilike. Pružanje fokusirane i blagovremene podrške prevenira brojne probleme u društvu i prekida krug nasilja i traume. Zato kroz ovakvu vrstu podrške jačamo rezilijentnost djece u riziku kako bi postali zdravi i aktivni članovi društva.  Projekat ukupne vrijednosti 25,672.00 BAM je počeo 01.06.2020. i trajaće 7 mjeseci. Projekat se implementira u okviru projekta Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).Cilj projekta je da se poboljša dobrobit djece u riziku i njihovih porodica kroz stvaranje podsticajnog okruženja za njihov rast i razvoj. Projektne aktivnosti će se fokusirati na 30 djece i 30 njihovih roditelja koje namjeravamo osnažiti da se lakše nose sa zadacima roditeljstva posebno imajući u vidu da se radi o roditeljima iz višeproblemskih porodica. Očekujemo da ćemo kroz niz projektih intervencija ojačati kapacitete djece i razviti zdrave životne vještine. Isto tako očekujemo da ćemo kod djece razviti rezilijentnost tako što će učestvovati u psihosocijalnim radionicama, ali i radionicama prevencije nasilja na internetu. Takođe očekujemo da ćemo podstaknuti razvoj i interesovanje djece i mladih za različite sadržaje, kao što su društveno koristan rad, unapređenje svoje životne sredine, jogu, muziku što im omogućava podsticajnu okolinu za kritičko razmišljanje, razvoj mašte, usvajanje određenih obrazaca ponašanja te omogućavanje jednakih šansi koje imaju njihovi vršnjaci. Pored navedenog namjeravamo dalje graditi povjerenje s roditeljima pružajući im savjetodavnu podršku za pitanja koja su im važna, u cilju razvijanja bolje spremnosti da se odgovori na roditeljske zadatke koji se pred njih postavljaju. Projekat IN fondacije „Osnaživanje djece u riziku“ implementira se u okviru projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“. Za više informacija o programu: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/en/home/development-impact/EMBRACE.html

 

dd