Novosti Publikacije

Rezultati završnog istraživanja u sklopu projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH „

IN fondacija je, u sklopu projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“, u saradnji sa partnerskim organizacijama

1. Li Woman Livno

2. Udruženje građanki Grahovo

3. Omladinski centar Gornji Vakuf – Uskoplje

4. Udruženje žena Derventa

sprovela inicijalno i završno istraživanje u osam ruralnih zajednica na području opština Livno, Bosansko Grahovo, Gornji Vakuf-Uskoplje, Derventa i Bosanski Brod. Podaci su prikupljeni u toku januara i februara 2017. za inicijalno, te tokom aprila i maja 2018. godine za završno istraživanje. Projekat je podržala Ambasada Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini. Svrha projekta je podizanje svijesti i osnaživanje stanovnika odabranih ruralnih zajednica da kroz inkluzivni i participativni pristup rade na prevenciji rodno zasnovanog nasilja. Isto tako, projekat ima za cilj da ojača horizontalnu i vertikalnu institucionalnu koordinaciju aktivnosti u implementaciji politika i praksi u cilju prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja.

Tokom implementacije projekta „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“, između početnog i završnog istraživanja sproveden je čitav niz projektnih intervencija u lokalnim zajednicama koje su, u jednom svom segmentu, imale za cilj da unaprijede znanja i svijest o prisutnosti i problemima rodno zasnovanog (RZN), ali i ostalih vrsta nasilja. Takođe se radilo na upoznavanju stanovništva sa institucionalnim mehanizmima, protokolima i referalnom sistemu u slučajevima RZN u odabranim zajednicama.

Upravo u cilju mjerenja promjena usljed projektnih intervencija, ovim istraživanjem smo željeli utvrditi promjene koje se tiču prisutnosti i učestalosti različitih oblika nasilja u partnerskim vezama ispitanika u navedenim zajednicama, kao i njihovu povezanost sa porodičnim faktorima rizika, prepoznavanjem nasilja, te stavovima prema nasilju i rodnim ulogama.

 

Matra komparativni rezultati istrazivanja PDF

dd