Prevencija rodno-zasnovanog nasilja

Rodno zasnovano nasilje u školskom okruženju

Pet organizacija koje provode projekte iz oblasti “Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školskom okruženju” su “Žene ženama” Sarajevo, “Glas žene” Bihać, “Amica Educa” Tuzla, “Udružene žene” Banja Luka i “Udruženje žena” Derventa. Ove organizacije imaju kontinuiranu podršku IN fondacije u sprovođenju svojh projekata u sljedećim lokalnim zajednicama: Banja Luka, Gradiška, Tuzla, Bihać, Prnjavor i Derventa.

Pomenuti projekti su omogućili da 1711 dijete, 482 roditelja i 142 nastavnika, uključeni u ove projekte, postanu svjesni oblika i uzroka vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, te unaprijede svoja znanja o rodnoj jednakosti, rodno zasnovanoj diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju. Takođe, zahvaljujući ovim projektima, 11 osnovnih i srednjih škola primjenjuje model vršnjačke edukacije o prevenciji rodno zasnovanog nasilja, u okviru kojeg su 33 učenika postali vršnjački edukatori za ovu temu.

U skladu sa planom aktivnosti za 2015. Godinu, prvi sastanak “Zajednice za promjene u prevenciji rodno zasnovang nasilja u školskom okruženju” je održan 02.06.2015. u Banjaluci u prisustvu sedam predstavnika iz pet podržanih nevladinih organizacija, te projektnog službenika i direktora IN fondacije. Ovim sastankom, između ostalog, je pružena prilika učesnicima da razmijene iskustva o projektima koje su implemetirali. Dogovoreno je da će prva zajednička akcija biti kreiranje praktičnog priručnika za prevenciju rodno zanovanog nasilja u školskom okruženju za nastavno i drugo školsko osoblje. Priručnik će sadržavati osnovne nalaze u okviru BiH konteksta, metodologiju rada, detaljan plan radionica, dosadašnja iskustva i primjere dobre prakse u okviru dosadašnjih projekata. Očekuje se da će ova publikacija pomoći školskom osoblju da primijeni stečeno znanje u školama na mnogo praktičniji način. Tom prilikom je utvrđen sadržajni okvir buduće publikacije, dok su učesnici dužni prikupiti i poslati sadržaje. Očekuje se da će rad na publikaciji početi u narednom periodu.

dd