Novosti Prevencija rodno-zasnovanog nasilja

Sastanak za uspostavljanje lokalnog multisektorskog tima u Bosanskom Grahovu

foto 2In fondacija u saradnji sa Udruženjem građanki “Grahovo” održala je dana 24.02.2017. u Bosanskom Grahovu inicijalni radni sastanak za uspostavljanje lokalnog multisektorskog tima za pružanje zaštite i podrške žrtvama partnerskog i porodičnog nasilja. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce policije, lokalne uprave, granične policije, škole, odjeljenja za socijalnu zaštitu, komisije za ravnopravnost polova, nevladinog sektora. Tom prilikom predstavljene su aktivnosti na planu uspostavljanja multisektorskog tima na području Opštine Bosansko Grahovo.

Navedeni sastanak organizovan je u okviru implementacije projekta “Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“ koji implementira In fondacija u saradnji sa Udruženjem građanki “Grahovo”, u Bosanskom Grahovu, a koji je finansiran i podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Cilj projekta je podizanje svijesti i promicanje inkluzivnog i participativnog pristupa članova u odabranim ruralnim zajednicama na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i jačanje horizontalne i vertikalne koordinacije aktivnosti na implementaciji lokalnih politika i praksi za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, u pet opština u BiH.

dd