Nulta tolerancija na nasilje u životima djece u ruralnim područjima BiH

Sastanak za uspostavljanje lokalnog multisektorskog tima u Derventi

U prostorijama Opštine Derventa, 06.03.2017. održan je inicijalni sastanak sa predstavnicima/cama lokalnih ustanova radi uspostavljanja multisektorskog tima za pružanje zaštite i podrške žrtvama porodičnog nasilja i partnerskih odnosa. derv 2

Sastanak je organizovan od strane In fondacije u saradnji sa „Udruženjem žena“ Derventa u okviru projekta “Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“ koji je finansiran i podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Projekat se implementira na području opština Gornji Vakuf – Uskoplje, Grahovo, Livno, Derventa i Brod.

dd