Novosti Prevencija rodno-zasnovanog nasilja

Sastanak za uspostavljanje lokalnog multisektorskog tima u Gornjem Vakufu-Uskoplju

In fondacija u saradnji sa UG “Omladinski centar” Gornji Vakuf-Uskoplje održala je dana 20.02.2017. u Gornjem Vakufu-Uskoplju  Inicijalni radni sastanak za uspostavljanje lokalnog multisektorskog tima za pružanje zaštite i podrške žrtvama partnerskog i porodičnog nasilja.

U pitanju je aktivnost koja je realizovana u okviru projekta “Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora na rodno zasnovano nasilje u BiH“ koji implementira In fondacija u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, a koji je finansiran i podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u BiH. Cilj projekta je podizanje svijesti i promicanje inkluzivnog i participativnog pristupa članova u odabranim ruralnim zajednicama na polju prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i jačanje horizontalne i vertikalne koordinacije aktivnosti na implementaciji lokalnih politika i praksi za sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.foto 2

Na sastanku je prezentovan projekat i aktivnosti koje će biti realizovane u naredne dvije godine kroz podršku radnim sastancima multisektorskih timova, edukacije profesionalaca, osnaživanje i podršku u radu i realizaciji projekata na lokalnom nivou.

Na sastanku je urađen kratak pregled dosadašnjih aktivnosti i analiza stanja u oblasti nasilja u porodici i rodnozasnovanog nasilja na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja, te dogovoreni naredni koraci u radu multisektorskog tima.

dd