Novosti

Covid-19 i djeca školskog uzrasta

IN fondacija objavljuje sažetak dostavljenih izvještaja članova tima za podršku u okviru projekta “Uspostavljanje porodične grupne konferencije u sistemu dječije zaštite u Republici Srpskoj i Tuzlanskom kantonu“ za novembar/decembar 2020, projekat finansijski podržao UNICEF u BiH.

Ovde možete naći preporuke i nalaze članova Tima za podršku za primjenu modela Porodične grupne konferencije koje naglašavaju i daju smjernice i pregled za rad sa djecom u izazovnom periodu tokom pandemije COVID-19:INF PGK Sumarni izvještaj članova Tima za podršku nov-dec 2020

 

dd