Razvoj pozitivnih roditeljskih vjestina Romska djeca I obrazovanje

Smjernice za prilagođavanje radionica „Rastimo zajedno“ specifičnim grupama roditelja (Romima i drugim osjetljivim grupama)

In Fondacija je u periodu od aprila 2011. do kraja aprila 2015. godine realizovala četiri kruga projekta “Podrška roditeljima u razvoju i jačanju roditeljskih vještina” u saradnji sa predškolskim ustanovama u BiH. U četvrtom krugu projekta šest obučenih voditeljskih timova radilo je radionice “Rastimo zajedno” sa roditeljima tzv. osjetljivih grupa (romske, slabijeg socioekonomskog statusa i/ili nižeg obrazovanja). Radionice su se odvijale u Bijeljini, Kaknju, Mostaru, Bosanskoj Krupi, Jajcu i Hadžićima u razdoblju jesen-zima 2014/15. Na temelju iskustava stečenih u radu sa 50-ak roditelja (uglavnom majki) izrađene su Smjernice za prilagođavanje radionica „Rastimo zajedno“ specifičnim grupama roditelja (Romima i drugim osjetljivim grupama) kao pomoć voditeljima koje će ubuduće raditi sa sličnim grupama.

dd