Prevencija rodno-zasnovanog nasilja

Sporazum o saradnji za efikasan odgovor na nasilje u porodici

11.maja 2017. u Brodu je potpisan Sporazum o saradnji u provođenju zaštite žrtava nasilja u porodici i nad ženama. Sastanak su organizovali predstavnici Opštinske uprave i Udruženje žena iz Dervente u saradnji sa IN fondacijom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predviđeno je da Sporazum potpišu Centar za socijalni rad, Policijska stanica, Dom zdravlja, Osnovna škola „Sveti Sava“, Osnovna škola „Liješće“, Srednjoškolski centar „Nikola Tesla“, Udruženje žena „Derventa“ i Skupština opštine Brod.

Opšti cilj ove saradnje je zajedničko djelovanje na efikasnom ostvarivanju zaštite žrtava nasilja u porodici i zaštite žena žrtava nasilja u partnerskim odnosima. Dio Sporazuma je i protokol o postupanju u slučajevima nasilja koji propisuje međusobne odnose, nadležnosti i postupanja između potpisnica ovog dokumenta.

Prisutnima je predstavljen i izvještaj provedene ankete u Brodu: „Jačanje institucionalnog i socijalnog odgovora o rodno zasnovanom nasilju u BiH“ nakon čega je diskutovano o rezultatima ankete.

dd