Dnevni centar Gnijezdo, Grahovo

Grahovo koordinatoricaKoordinatorica aktivnosti (31 godina) svakodnevno je angažovana u centru, pravi planove aktivnosti, učestvuje u njima, ide u kućne posjete roditeljima korisnika centra, i na tom mjestu je godinu dana i šest mjeseci. Kroz svoj radi vjeruje da je moguće stvoriti zajednice bez nasilja, u kojima vlada sloga i prijateljstvo među ljudima. Ovaj posao joj se sviđa zato što postoji fleksibilnost i tolerancija u radu, između članova osoblja i volontera kao i u radu sa korisnicima centra. Nastoji se što bolje nositi sa izazovima i problemima koje uspješno rješava, zajedno sa kolegama koji vjeruju da je moguće graditi bolji život za djecu Grahova.

dd