Krila nade, Sarajevo

Krila nadeMagistrica psihologije koja dugi niz godina radi kao psiholog kaže da joj je najdraži dio posla rad sa djecom i posebno njihov osjećaj zadovoljstva i ponosa kada uspiju u nečemu što ranije nisu mogli da urade. Najteži dio posla joj je prihvatiti da se neke stvari ne mogu promijeniti i da smo ponekad nemoćni pred administrativnim zidom i institucionalnim aparatom.

dd