Udruženje Leptir, Bugojno

Leptir BugojnoDječak od 11 godina je počeo čudno da se ponaša i ispoljava veliki strah od odvajanja od majke, izbjegavao je školu. Sa učiteljicom nije imao dobru komunikaciju, ona nije razumijela njegove probleme i nesvjesno je čak poticala psihološko i verbalno nasilje od strane vršnjaka. Dječak je zbog toga promijenio školu, gdje je nova sredina bila upoznata sa njegovim poteškoćama, a učenici pripremljeni da ga srdačno prihvate. U novom razredu su obavljene radionice iz projekta „Stop vršnjačkom nasilju“ i tu su se djeca upoznala sa značajem razumijevanja osoba koje se u svom ponašanju razlikuju od drugih i koliko je bitno prihvatiti i podržati svu djecu u razredu. Dječak sada redovno pohađa nastavu, nema problema sa učiteljicom i drugarima i poboljšao je svoj uspjeh u školi a sam kaže da sada „Volim fudbal i različite igre jer se tad družim sa prijateljima“.

dd